<<< zpět na seznam metod

Agregace destiček po TRAP - impedančně (B)

Název metody: Agregace destiček po TRAP - impedančně (B)
Nadřazené metody: Agregace destiček impedančně (B)
Statim: Ne
Jednotka: U
Žádanka: Elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: Sarstedt S–Monovette® 1,6 mL Hirudin
Množství: 1,6 mL
Dostupnost: denně 6-18 h
Odezva: tentýž den
Poznámka k odběru:

Nelze odebírat jako první zkumavku. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (po rysku). Nutno označit případnou protidestičkovou léčbu.

Po náběru ihned odeslat do laboratoře. Pro transport nelze používat potrubní poštu. Minimalizovat traumatizaci vzorku během transportu.

Referenční meze:
RozmezíJednotka
50–140 U

Nové referenční rozmezí od 1. 6. 2019

RozmezíJednotka
97-159 U
Klinický popis:

Vyšetření funkce krevních destiček – získaných funkčních defektů trombocytů - kontrola protidestičkové léčby.

Metoda je založena na principu měření změny elektrického odporu v průběhu agregačního děje po přidání induktoru.

Výslednou hodnotou je plocha pod křivkou, která je určena rychlostí a celkovou mírou agregace krevních destiček.

Kontrola protidestičkové léčby:

TRAPtest – kontrola účinnosti inhibitorů IIb/IIIa (abciximab, eptifibatid)

 

Další informace:

Vyšetření se neprovádí při trombocytopenii (pro vyšetření je nutný počet trombocytů nad 80.109/l).

Materiál nelze uchovat, vyšetřuje se ihned po přijetí do laboratoře.

Součástí vyšetření může být závěr s klinickou interpretací – podmínkou je vyplnění klinické žádanky s uvedením důvodu vyšetření, stavu pacienta a podávané medikace (pro pacienty FN  - žádanka 159 Vyšetření funkcí trombocytů).

Součástí žádanky je souhlas, že laboratoř může upravit seznam požadovaných vyšetření.