<<< zpět na seznam metod

Beta-trace protein (sekret)

Název metody: Beta-trace protein (sekret)
Statim: Ne
Klíčová slova: Prostaglandin D2 syntáza, BTP
Jednotka: mg/l
Žádanka: Speciální, elektronická
Materiál: Nosní, ušní sekret atd.
Odběr: Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Množství: 150 µl
Dostupnost: Pracovní dny
Odezva: Nejbližší pracovní den
Poznámka k odběru:

Udávaný požadovaný objem je za předpokladu kvalitního vzorku. V případě vzorků vazkých či s výraznou příměsí krve, které je nutno nejprve zcentrifugovat, je třeba zaslat více materiálu.

Referenční meze:

Koncentrace beta trace proteinu (BTP) v sekretu nemá běžná referenční rozmezí. Viz "Klinický popis". Literatura zabývající se interpretací hladiny BTP při diagnostice likvorey:

Petereit HF, Bachmann G, Nekic M, Althaus H, Pukrop R. A new nephelometric assay for β-trace protein (prostaglandin D synthase) as an indicator of liquorrhoea. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2001 Jan 9;71(3):347–51. http://jnnp.bmj.com/content/71/3/347.full#F2

Risch L, Lisec I, Jutzi M, Podvinec M, Landolt H, Huber AR. Rapid, accurate and non-invasive detection of cerebrospinal fluid leakage using combined determination of β-trace protein in secretion and serum. Clin Chim Acta. 2005 Jan;351(1–2):169–76. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009898104004607

 

Klinický popis:

BTP je mikroprotein, který je v mozkomíšním moku přítomen v řádově vyšších koncentracích než v séru/plazmě. Proto je jeho stanovení vhodné k diagnostice likvorey u pacientů např. po úrazech s neidentifikovaným sekretem vytékajícím z nosu, ucha atp. K interpretaci výsledků jsou v naší laboratoři užívány hodnoty v následující tabulce

InterpretaceRozmezí
Negativní nález  < 3 mg/l
Přítomnost likvoru pravděpodobná  3-6 mg/l
Pozitivní nález, vzorek obsahuje likvor  > 6 mg/l

Koncentrace BTP v periferii je však závislá na hodnotě glomerulární filtrace, proto u pacientů s poruchou renálních funkcí je vhodné hodnotit kvocient BTP (poměr koncentrace BTP v sekretu/koncentrace BTP v séru, popř. plazmě). Nabývá-li hodnot <1, je přítomnost likvorey nepravděpodobná, naopak při hodnotách >4,9 je přítomnost likvorey vysoce pravděpodobná.

Související metody a výpočty: Beta-trace protein (S/P)
Další informace:

A new nephelometric assay for β-trace protein (prostaglandin D synthase) as an indicator of liquorrhoea.

Rapid, accurate and non-invasive detection of cerebrospinal fluid leakage using combined determination of β-trace protein in secretion and serum.

Cerebrospinal fluid leakage—Reliable diagnostic methods