<<< zpět na seznam metod

Faktor VIII (P)

Název metody: Faktor VIII (P)
Statim: Ne
Zkratka: Faktor VIII
Jednotka: %
Žádanka: Speciální hemokoagulace
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Vacuette: Modrá
Množství: 2 mL, 4,5 mL
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: indikuje hematolog, Rutina: 4 týdny
Poznámka k odběru:

Doručit do laboratoře nejpozději 1 h po náběru. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (odběr ″po rysku″). Nutno označit případnou antikoagulační léčbu.

Referenční meze:

Referenční meze platné do 5. 5. 2020

VěkRozmezíJednotka
0–1 den 60–140 %
1 den–1 měsíc 60–125  
1 měsíc–1 rok 55–100  
1–6 let 75–150  
> 6 let 50–150  

Referenční meze platné od 6. 5. 2020

VěkRozmezíJednotka
0–1 den 60–140 %
1 den–1 měsíc 60–125  
1 měsíc–1 rok 55–100  
> 1 rok 50–150  
Zdroj RM:

www.hematology.cz

Klinický popis:

Stanovení koagulační aktivity F VIII. Diagnostika vrozených či získaných deficitů F VIII (hemofilie A), diagnostika zvýšené aktivity F VIII (zvýšený trombofilní stav, součást trombotického panelu).

Další informace:

Samostatná indikace pouze na doporučení hematologa