<<< zpět na seznam metod

Reptilázový test (P)

Název metody: Reptilázový test (P)
Statim: Ano
Zkratka: Reptil.čas
Jednotka: s
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: Citrátová plazma 3,2%/Citrátová plazma 3,2% 2 mL
Vacuette: Modrá
Množství: 2 ml, 4 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2 h, Rutina: tentýž den
Poznámka k odběru: Doručit do laboratoře nejpozději 1 h po náběru. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (odběr "po rysku"). Nutno označit případnou antikoagulační léčbu.
Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
0,0–22,0s
Zdroj RM: www.hematology.cz
Klinický popis: se provádí na principu trombinového testu. Není citlivý na přítomnost nefrakcionovaného heparinu, a proto se používá k průkazu vlivu heparinu na prodloužené APTT a TT.