<<< zpět na seznam metod

Trombocyty v ThromboExact (B)

Název metody: Trombocyty v ThromboExact (B)
Statim: Ano
Zkratka: ThromboExact
Jednotka: 10^9/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: Monovette ThromboExact
Množství: 2,7 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2 h, Rutina: tentýž den
Poznámka k odběru:

Doručit do laboratoře nejpozději 1 h po náběru. Zkumavku Monovette vydává hematologická laboratoř ÚKBH. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (odběr ″po rysku″).

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–15 let 150–450 10^9/l  
  >15 let 150–400    
Klinický popis:

Náběr do speciálního antikoagulans k odlišení pseudotrombocytopenie

Související metody a výpočty: Shluky trombocytů (B)
Další informace:

INFORMACE ÚKBH O ZAVEDENÍ NOVÝCH ODBĚROVÝCH ZKUMAVEK K ODLIŠENÍ PSEUDOTROMBOCYTOPENIE