<<< zpět na seznam metod

Barbituráty - průkaz (U)

Název metody: Barbituráty - průkaz (U)
Nadřazené metody: Toxikologický screening T10 (U)
Statim: Ano
Zkratka: BARBp
Jednotka: -
Žádanka: Rutinní (T10), elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Metoda: Imunoassay
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 24h
Poznámka k odběru:

Nevyžaduje se žádná speciální úprava vzorku moče, pouze je důležité, že pro průkaz drogy se nehodí silně naředěné vzorky močí, např. po podání velkého množství tekutin (pití, infuze,...).

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     < 300  µg/l  cut-off, při překročení výsledek vydán jako pozitivní
Zdroj RM:

Příbalový leták "DIAQUICK" multi drogové panely firmy Dialab.

Klinický popis:

Kvalitativní (orientační) průkaz drogy v moči, v rámci současného průkazu 10 skupin drog. Indikací je podezření na intoxikaci neznámého původu nebo toxikomanii. Výsledek je vydáván jako negativní, resp. pozitivní při překročení cut-off hodnoty 300 µg/l.

Barbituráty představují skupinu sedativ a antiepleptik (v této indikaci dnes již nahrazovány modernějšími preparáty) s velmi rozdílnými biologickými poločasy. Fenobarbital, který působí dlouho, lze prokázat v moči až 30 dnů po aplikaci. Pentobarbital a sekobarbital jsou sedativa s krátkou dobou účinku, vylučují se močí ve formě metabolitů a lze je prokázat do 2-4 dnů po aplikaci.
Předávkování barbituráty může vést k dechovýcm obtížím, různě těžkým poruchám vědomí až komatu, event. smrti.

Související metody a výpočty: Toxikologický screening T10 (U)
Další informace:

Výsledek je nutné brát pouze jako orientační, pro potvrzení je třeba aplikovat specifičtější metody, např. GC/MS, HPLC, aj.

Odkazy:

Baselt, R.C.: Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man. Biomedical Publications, 6th Ed., Davis, CA, 2002.

Urine Testing for Drugs of Abuse. National Institute on Drug Abuse (NIDA), Research Monograph 73, 1986.