<<< zpět na seznam metod

Aterogenní index plazmy

Název metody: Aterogenní index plazmy
Statim: Ne
Zkratka: AIP
Jednotka: 1
Žádanka: Rutinní,elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek) / zelená (žlutý kroužek)
Množství:
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: 24h
Poznámka k odběru:

Po 12-h lačnění, 1-2 dny před odběrem krve nekonzumovat alkohol, nadměrné množství vitaminu C, vynechat větší fyzickou námahu. Během lačnění a ráno před odběrem pít pouze čistou vodu, užívat jen nezbytně nutné léky. Náběr provést nejdříve za 3 týdny po lehčí nemoci (např. tonsilitis) a za 3 měsíce po závažném onemocnění (iktus, IM, úraz, operace, atd.). Náběr opakovat ve stejné laboratoři za 1-8 týdnů, pracovat s průměrnými hodnotami obou stanovení.

 

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    (-1,5)-0,10 1  
Zdroj RM:

Dobiášová, Fröhlich, Aterogenní index plazmy, Clin. Biochem. 2001, 34:583-8 - zároveň zdroj výpočtu

Fröhlich, Dobiášová, Aterogenní index plazmy, Clin. Chem. 2003,49:1873-1880 

Klinický popis:

Algoritmus AIP (aterogenní index plazmy) je jedním z ukazatelů kardiovaskulárního rizika. Je zjednodušeným vyjádřením vzájemného zastoupení různě velkých a různě aterogenních subpopulací lipoproteinů v lidské plazmě, přičemž aterogenní profil je dán zvýšením koncentrace malých denzních LDL částic a/nebo malých HDL částic a/nebo velkých VLDL částic. AIP pak vyjadřuje jejich vzájemný vztah jako logaritmus poměru molární koncentrace triacylglycerolů a HDL cholesterolu (AIP = log TG/HDLch).

Vysoká korelace AIP je prokázána s apolipoproteinem B, menší s celkovým a LDL cholesterolem. Inverzní korelace platí s apolipoproteinem A-I.

AIP < 0,1 znamená nízké kardiovaskulární (KV) riziko, AIP 0,1-0,21 střední a AIP > 0,21 zvýšené KV riziko.

Související metody a výpočty: HDL cholesterol (S/P), Cholesterol (S/P), Triacylglyceroly (S/P), LDL cholesterol (S/P), Apolipoprotein A-I (S/P), Apolipoprotein B (S/P)
Odkazy:
Obr. 2 – AIP (aterogenní index plazmy)

AIP = log TG/HDLch

RNDr. Milada Dobiášová, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR, Praha