<<< zpět na seznam metod

Apolipoprotein A-I (S/P)

Název metody: Apolipoprotein A-I (S/P)
Statim: Ne
Zkratka: Apo A-I
Jednotka: g/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek) / zelená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Dostupnost: Pracovní dny
Odezva: Rutina: 24h
Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 rok 0,80-1,9 g/l  
  1–15 let 1,00-1,8    
Ženy >15 let 1,10-1,9    
Muži >15 let 1,00-1,7    
Zdroj RM:

Soldin, Brugnara, Wong: Pediatric Reference Intervals, AACC Press, 6th Edition 2007. ISBN 978-1-59425-067-5, 271 stran, str.36

Soška, Zima, Friedecký, Franeková, Buryška, Palička, Jabor, Poledne, Freiberger, Piťha, Rosolová, Štulc, Urbanová, Vaverková, Vráblík, Češka: Společné doporučení ČSKB a ČSAT ke sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci, KLB a metabolismus, 1/2010, str. 45-46

Klinický popis:

Apolipoprotein A-I (apo A-I) se nachází na povrchu HDL částic, v menší míře i na povrchu chylomikronů. Pokud není plazma silně chylózní, je počet chylomikronů zanedbatelný a koncentrace apoA-I koreluje s hladinou HDLcholesterolu. Další funkcí apolipoproteinu A-I je aktivace enzymu lecitincholesterolacyltransferázy (LCAT), který katalyzuje esterifikaci cholesterolu a zvyšuje tak transportní kapacitu lipoproteinů. Poměr apoB/apoA-I spolu s dalšími lipidovými parametry přispívá k odhadu kardiometabolického rizika.  

Pokles apo A-I může být podmíněn geneticky, např u Tangierovy choroby, dále ho nacházíme u cholestázy, septických stavů a dyslipidémíí.   

K vzestupu apo A-I dochází v těhotenství, u onemocnění jater, po podání estrogenů (např. perorální antikoncepcí) a při hypolipidemické léčbě.

Interference: s nespolehlivými výsledky se setkáváme v vzácných gamapatií, např u Waldenströmovy makroglobulinémie 

Související metody a výpočty: ApoB/ApoA-I, Apolipoprotein B (S/P)