<<< zpět na seznam metod

ApoB/ApoA-I

Název metody: ApoB/ApoA-I
Statim: Ne
Jednotka: -
Žádanka: Rutinní , elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek) / zelená (žlutý kroužek)
Množství:
Dostupnost: Pracovní dny
Odezva: Rutina: 24h
Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
Ženy   ≤0,8 -  
Muži   ≤0,9    
Zdroj RM:

Vaverková, Soška, Rosolová, Ćeška, Cífková, Freiberger, Piťha, Poledne, Štulc, Urbanová, Vráblík: Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu, Vnitřní lékařství 2007, 53(2), 181-197, Cor Vasa 2007,49(3),K73-86, Čas. lék. čes. 2007, 146(6),I-XV, DMEV 2007:10(2):106-120, dále mezi Doporučeními na stránkách ČSKB - zároveň zdroj výpočtu (příloha 3).

Klinický popis:

Poměr koncentrací apolipoproteinu B a apolipoproteinu AI (apoB/apoAI) je vyjádřením vzájemného vztahu a kvality aterogenních a antiaterogenních částic plazmy. S výhodou se využívá u pacientů, u nichž selhává stanovení HDL cholesterolu a/nebo výpočet LDL cholesterolu, např. pro chylozitu vzorku. Výpočet hodnotí "rovnováhu cholesterolu" v organismu a oprávněnost hypolipidemické léčby. Pomáhá určit velikost kardiometabolického rizika před zahájením terapie i během ní.

Podle řady studií je doporučeným cílem léčby u mužů ve vysokém riziku hodnota výpočtu 0,6, ve středním riziku hodnota 0,7 a v nízkém riziku hodnota 0,9 g/l. U žen se doporučují hodnoty o 0,1 g/l nižší (tj. 0,5 ve vysokém riziku - 0,6 ve středním - 0,8 g/l v nízkém riziku).

Interference: stanovení jednotlivých apolipoproteinů (a tím i uvedeného výpočtu) není spolehlivé u některých vzácných gamapatií, např. Waldenströmovy makroglobulinémie.

 

Související metody a výpočty: Apolipoprotein A-I (S/P), Apolipoprotein B (S/P)