<<< zpět na seznam metod

Železo (S/P)

Název metody: Železo (S/P)
Statim: Ano
Klíčová slova: Ferrum, Fe
Jednotka: µmol/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek) / zelená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 24h
Poznámka k odběru:

Vzhledem k výraznému diurnálnímu rytmu (nejvyšší hodnoty ráno, nejnižší večer) odebírat vždy ráno nalačno, okamžitě doručit do laboratoře (centrifugovat je nutno do 1 h).
Poznámka: Koncentrace Fe může být ráno o 10 -30 % vyšší než večer. Intraindividuální biolog. variabilita je 25 %.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–18 let 4,0–19,0 µmol/l  
  >18 let 9,0–34,0    

Vyšší koncentraci Fe mají novorozenci, nižší menstruující ženy, klesá ve 2. a 3. trimestru těhotenství, po porodu.

Zdroj RM:

Soldin, S.J. , Brugnara, C., Wong, E.C., Pediatric Reference Intervals., AACC Press, Sixth Edition, 2007. ISBN 978-1-59425-067-5 , 271 stran, str. 135- 136 (Test 1).
Nordic Reference Interval Project 2000 (NORIP), Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation 2004: 64, No. 4 , 177 stran (265 - 442)
.

 

Klinický popis:

Železo je esenciální stopový prvek, který je důležitý pro přenos kyslíku a funkci řady enzymů. Je součástí hemoglobinu, myoglobinu, enzymů (např. cytochromu, katalázy, peroxidázy). Zvýšená potřeba Fe je při růstu, novotvorbě krve, v těhotenství a při kojení. Transportní bilkovinou je transferin, zásobní bílkovinou feritin a hemosiderin. Zároveň je volné železo toxické, může vést k poškození nukleových kyselin, bílkovin, lipoperoxidaci (Fentonova reakce); dlouhodobě zvýšené železo se hromadí především v játrech, slezině, kostní dřeni, uzlinách (při hemochromatóze i ve slinivce, srdci, kůži).

Stanovení Fe není vhodné k posuzování obsahu železa v organizmu (akutní a chronický zánět, autoimunitní onemocnění, malignita, trauma, operace snižují koncentraci volného Fe nezávisle na jeho obsahu v organismu, dochází k redistribuci Fe do tkání, pokles volného Fe inhibuje růst mikroorganismů; jedná se o tzv. anémii chronických chorob = ACD). Koncentraci Fe hodnotíme spolu s feritinem, transferinem, saturací transferinu, sTfR (solubilními transferinovými receptory), případně hepcidinem; nejsou-li uvedené parametry k dispozici, hodnotíme alespoň spolu s CRP.

Při nedostatku železa se vyvíjí sideropenická anémie (hypochromní mikrocytární); latentní anémie se nejprve projevuje změnou řady biochemických vyšetření: nejprve klesá hepcidin, stoupá sTfR receptor, klesá feritin, poté klesá železo, stoupá transferin, snižuje se saturace transferinu. Sideropenická anémie může být prvním příznakem kolorektálního karcinomu.

Příčinou hyposiderinémie  může být nedostatek železa v potravě (veganství, vegetariánství; největší obsah Fe je v mase, vejcích, zelené zelenině, luštěninách), porucha absorpce (např. při achlorhydrii žaludeční šťávy, malabsorbci - Crohnova choroba, celiakie), chronické krvácení (např. metroragie, enteroragie, hematurie) nebo opakované dárcovství krve či opakované odběry krve, přesun Fe do tkání (tzv. anémie chronických chorob = ACD), porucha transportu Fe v důsledku snížení transferinu (např. nefrotický syndrom, jaterní cirhóza).

Příčinou hypersiderinémie může být vrozená hemochromatóza nebo získaná hemosideróza (příčinou je např. opakovaný přívod transfúzí, dlouhodobý p.o. přijem Fe, hemodialýza, hemolytická anémie, aplastická anémie, jaterní cirhóza, alkoholismus), podání deferoxaminu (mobilizace tkáňového železa), užívání HAK (hormonální antikoncepce).

INTERFERENCE: K falešnému zvýšení vede nedodržení podmínek odběru – pozdní dodání, hemolýza, odběr po jídle s vyšším obsahem železa, po podání preparátů s obsahem železa. Falešně snížené hodnoty se mohou vyskytnout při odběru během dne, při léčbě suplementy Fe nebo léčivem vážícím kovy (železo nemusí v testu reagovat správně).

Související metody a výpočty: Feritin (S/P), Resorpční křivka železa (S/P), Saturace transferinu, Solubilní transferinový receptor (S/P), STfR/Feritin, Transferin (S/P)
Další informace:

 

Graf hodnocení metabolismu železa