<<< zpět na seznam metod

Vápník - odpad

Název metody: Vápník - odpad
Nadřazené metody: Vápník (U)
Statim: Ne
Klíčová slova: Odpad vápníku, odpad kalcia, odpad Ca
Zkratka: fU Ca, dU Ca
Jednotka: mmol/d
Materiál: Moč - sbíraná
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Množství:
Dostupnost: 2x týdně
Odezva:
Poznámka k odběru:

K výpočtu je potřeba uvést objem moče s přesností na 100 ml a čas sběru moče (obvykle 24 h). Moč je nutno acidifikovat (HCl).

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–4 týdny 0,50–2,50 mmol/d  
  4 týdny–15 let 0,50–4,00    
  >15 let 0,60–5,50    
Zdroj RM:

Racek J. et al., Klinická biochemie., Galén, Praha, 2006. ISBN 80-7262-324-9, 329 stran, str. 312.

Zdroj výpočtu (odpady obecně): Doležalová V. a kol., Principy biochemických vyšetřovacích metod II. část, Idvpz, Brno, 1995. ISBN 80- 7013-206-X, 231 stran, str. 217.

 

Klinický popis:

Vápník je důležitý biogenní prvek. Naprostá většina vápníku v našem organismu (99 %) je obsažena v kostní tkáni jako součást hydroxyapatitu, který odpovídá za pevnost kostí. Prakticky všechen zbylý vápník je v mimobuněčné (neboli extracelulární) tekutině, kde plní řadu funkcí (je nezbytný pro správnou funkci svalů, nervů, srdce, pro srážení krve, laktaci a další fyziologické procesy).

Vylučování vápníku ledvinami se dá vyjádřit jako buď jako odpad Ca za časovou jednotku (fU Ca = U Ca x V), poměr Ca/kreatinin v náhodném vzorku moči (Nordinův index), nebo jako frakční exkrece (FE) Ca. Stanovení odpadu vápníku může pomoci při zjišťování příčiny poruchy jeho metabolismu (resp. poruchy kalciofosfátového metabolismu jako celku), používá se k monitoraci léčby osteoporózy a v diferenciální diagnostice urolitiázy.

Vylučování vápníku močí je závislé na jeho příjmu potravou, na rovnováze mezi výstavbou a odbouráváním kostí, na koncentraci plazmatických bílkovin, pH krve, funkci ledvin a řadě dalších regulačních mechanismů (působení vitaminu D, parathormonu, kalcitoninu aj.). Snížené vylučování vápníku močí se nazývá hypokalciurie, zvýšené vylučování hyperkalciurie.

Příčiny hypokalciurie:

 • nedostatek vápníku a/nebo vitaminu D;
 • snížení glomerulární filtrace (např. při selhání ledvin);
 • hypoparatyreóza (pseudohypoparatyreóza) v důsledku systémové hypokalcémie;
 • hyperparatyreóza - zvýšená zpětná resorpce Ca v tubulech ledvin;
 • podávání thiazidových diuretik aj.

Příčiny hyperkalciurie:

 • hyperkalcémie (např. v důsledku nadměrného příjmu Ca, osteolýzy, hyperparatyreózy, sarkoidózy apod.);
 • zvýšené vylučování solí, glukózy a proteinů močí;
 • volumová expanze;
 • acidóza;
 • podávání furosemidu, fosfátů, glukokortikoidů aj.;
 • primární renální hyperkalciurie - porucha zpětné resorpce Ca v tubulech ledvin.

Pozn.: Za litogenní se považují hodnoty odpadu Ca nad 6,5 mmol/d (FE Ca nad 5 %, Nordinův index > 0,6).

 

Související metody a výpočty: Fosfor anorganický (S/P), Fosfor - odpad, Frakční exkrece fosforu, Frakční exkrece vápníku, Vápník (S/P), Vápník (U), Vápník ionizovaný (B), Vápník/kreatinin
Další informace:

Obvykle se provádí 24hodinový sběr moče. Po skončení sběru je nutno moč acidifikovat přímo ve sběrné nádobě. Do sběrné nádoby přidáváme acidifikační činidlo: 5 ml koncentrované HCl (POZOR ŽÍRAVINA - uchovávat mimo dosah dětí!) na normální diurézu, řádně promícháme a rozpustíme soli vysrážené na dně (jinak falešně nízké výsledky). Odlijeme minimálně 5 ml průměrného vzorku. Acidifikovanou moč nelze použít na stanovení sodíku, draslíku, chloridů, osmolality a proteinurie. Na žádance je třeba vyznačit diurézu/24 hodin.

 

Odkazy:

http://www.labtestsonline.cz/tests/Calcium.html?tab=2

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Kalciofosf%C3%A1tov%C3%BD_metabolismus

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Kalcium

Masopust J., Požadování a hodnocení biochemických vyšetření I., AVICENUM, Praha, 1998. ISBN 80-85047-03-9, 630 stran, str. 253 (urolitiáza - rizikové faktory kalciurie).