<<< zpět na seznam metod

Vápník (U)

Název metody: Vápník (U)
Statim: Ne
Klíčová slova: Calcium, Ca v moči, kalcium v moči, vápník v moči
Jednotka: mmol/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 8 ml
Dostupnost: 2x týdně
Odezva: Rutina: max. týden
Poznámka k odběru:

Jednorázová moč odebraná ráno, kdykoliv během dne, krátkodobý sběr moče nad 4h, sběr moče 24 h. Acidifikace moče v případě hodnocení odpadu, nemusí být pro hodnocení Nordinova indexu ani pro výpočet frakční exkrece.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–6 týdnů 0,50–2,50 mmol/l  
  6 týdnů–15 let 0,50–4,00    
  >15 let 0,60–5,50    
Klinický popis:

Vápník je důležitý biogenní prvek. Naprostá většina vápníku v našem organismu (99 %) je obsažena v kostní tkáni jako součást hydroxyapatitu, který odpovídá za pevnost kostí. Prakticky všechen zbylý vápník je v mimobuněčné (neboli extracelulární) tekutině, kde plní řadu funkcí (je nezbytný pro správnou funkci svalů, nervů, srdce, pro srážení krve, laktaci a další fyziologické procesy).

Stanovení koncentrace vápníku v moči slouží k posouzení jeho vylučování ledvinami, které se dá vyjádřit buď jako odpad vápníku za časovou jednotku, poměr Ca/kreatinin v náhodném vzorku moči (Nordinův index), nebo jako frakční exkrece Ca. Vylučování vápníku močí je závislé na jeho příjmu potravou, na rovnováze mezi výstavbou a odbouráváním kostí, na funkci ledvin, pH vnitřního prostředí a řadě dalších regulačních mechanismů (např. působení vitaminu D, parathormonu, kalcitoninu aj.). Snížené vylučování vápníku močí se nazývá hypokalciurie, zvýšené vylučování hyperkalciurie.

Příčiny hypokalciurie:

 • nedostatek vápníku a/nebo vitaminu D;
 • snížení glomerulární filtrace (např. při selhání ledvin);
 • hypoparatyreóza (pseudohypoparatyreóza) - zde je hypokalciurie důsledkem hypokalcémie;
 • hyperparatyreóza - zde je hypokalciurie důsledkem zvýšené zpětné resorpce Ca v tubulech ledvin;
 • podávání thiazidových diuretik aj.

Příčiny hyperkalciurie:

 • hyperkalcémie (např. v důsledku nadměrného příjmu Ca, osteolýzy, hyperparatyreózy, sarkoidózy apod.);
 • zvýšené vylučování solí, glukózy a proteinů ledvinami;
 • volumová expanze;
 • acidóza;
 • podávání furosemidu, fosfátů, glukokortikoidů aj.;
 • primární renální hyperkalciurie - porucha zpětné resorpce Ca v tubulech ledvin.

 

Související metody a výpočty: Fosfor anorganický (S/P), Fosfor anorganický (U), Fosfor - odpad, Frakční exkrece fosforu, Frakční exkrece vápníku, Vápník (S/P), Vápník ionizovaný (B), Vápník/kreatinin, Vápník - odpad
Odkazy:

http://www.labtestsonline.cz/tests/Calcium.html?tab=2

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Kalcium

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Kalciofosf%C3%A1tov%C3%BD_metabolismus