<<< zpět na seznam metod

Typ proteinurie (ELFO) (U)

Název metody: Typ proteinurie (ELFO) (U)
Statim: Ne
Jednotka: -
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Dostupnost: Dávkově po 5 vzorcích
Odezva: Dle počtu vzorků, max. týden
Poznámka k odběru:

Nejlépe první ranní moč. Lze použít také náhodný vzorek moči, případně 12h/24h sběr.

Referenční meze:
Klinický popis:

Elektroforetická separace bílkovin nezahuštěné moče na agarózovém gelu v prostředí laurylsíranu sodného (SDS-AGE - dělení podle velikosti molekuly). Slouží ke kvalitativnímu určení typu renálních proteinurií:

  • albuminurie
  • tubulární proteinurie
  • glomerulární selektivní proteinurie (albumin+transferin)
  • glomerulární neselektivní proteinurie (albumin, transferin, imunoglobuliny)
  • smíšená proteinurie

Pomocí vyšetření lze v omezené míře diferencovat dále prerenální proteinurii (zejména volné lehké řetězce imunoglobulinů, myoglobin, hemoglobin) a postrenální proteinurii (zejména alfa2-makroglobulin, IgM) - uvedeno v poznámce k metodě.

Vzhledem k citlivosti barvení gelu se vyšetření provádí při celkové bílkovině v moči nad 0,2 g/l nebo měřitelném cystatinu C v moči (>0,3 mg/l - vyloučení tubulárních proteinurií). V opačném případě se vydává jako "neindikováno".

Související metody a výpočty: Proteinurie (U)
Další informace:

Odkazy:

Doporučení České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP k vyšetřování proteinurie