<<< zpět na seznam metod

Tricyklická antidepresiva - průkaz (U)

Název metody: Tricyklická antidepresiva - průkaz (U)
Nadřazené metody: Toxikologický screening T10 (U)
Statim: Ano
Klíčová slova: TCA, nortriptylin (Nortrilen), amitriptylin (Amitriptylin), imipramin (Melipramin), dosulepin (Prothiaden), clomipramin (Afranil)
Zkratka: TCAp
Jednotka: -
Žádanka: Speciální, elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Metoda: Imunoassay
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 24h
Poznámka k odběru:

Nevyžaduje se žádná zvláštní úprava vzorku moče, ale pro testování nejsou vhodné silně naředěné vzorky moče, např. po aplikaci velkého množství tekutin (pití, infuze).

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     < 1000  µg/l  při překročení se vydává výsledek jako pozitivní
Zdroj RM:

Příbalový leták "DIAQUICK" multi drogové panely firmy Dialab.

Klinický popis:

Kvalitativní (orientační) průkaz v moči samostatně nebo při současné detekci 10 (skupin) drog na společné destičce. Tricyklická antidepresiva (TCA) patří k duálním antidepresivům (zvyšují dostupnost serotoninu a noradrenalinu inhibicí jejich zpětného vychytávání a blokují některé receptorové systémy, např. acetylcholinový. Vzhledem k častým nežádoucím účinkům (předávkování může vést až k úmrtí) patří v současné době k antidepresivům druhé až třetí volby. Dosud užívanými zástupci TCA jsou léky obsahující např. amitriptylin, imipramin, nortryptilin, klomipramin, dosulepin. Výsledek je vydáván jako negativní, resp. pozitivní, při překročení cut-off hodnoty 1000 µg/l.

Související metody a výpočty: Toxikologický screening T10 (U)
Další informace:

Průkaz je nutné interpretovat jako předběžný a orientační. Např. falešně pozitivní výsledek může být způsoben aplikací dibenzothiazinového antipsychotika 2. generace QUETIAPINu. 
Pro forenzní účely je třeba aplikovat specifičtější metody, jako je GC/MS apod.

Odkazy:

Baselt, R.C.: Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man. Biomedical Publications, 6th Ed. Davis, CA, 2002.

Urine Testing for Drugs of Abuse. National Institute on Drug Abuse (NIDA), Research MOnograph 73, 1986