<<< zpět na seznam metod

Triacylglyceroly (S/P)

Název metody: Triacylglyceroly (S/P)
Nadřazené metody: Screening lipidů (S/P)
Statim: Ne
Klíčová slova: Triglyceridy
Zkratka: TG
Jednotka: mmol/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek) / zelená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Dostupnost: Pracovní dny
Odezva: Rutina: 24h
Poznámka k odběru:

Po 12-h lačnění, 1-2 dny před odběrem krve nekonzumovat alkohol, nadměrné množství vitaminu C, vynechat větší fyzickou námahu. Během lačnění a ráno před odběrem pít pouze čistou vodu, užívat jen nezbytně nutné léky. Náběr provést nejdříve za 3 týdny po lehčí nemoci (např. tonsilitis) a za 3 měsíce po závažném onemocnění (iktus, IM, úraz, operace, atd.). Náběr opakovat ve stejné laboratoři za 1-8 týdnů, pracovat s průměrnými hodnotami obou stanovení.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 měsíc 1,00–2,10 mmol/l  
  1 měsíc–1 rok 0,50–1,20    
  1–3 roky 0,40–1,00    
  3–6 let 0,30–1,00    
  6–15 let 0,30–0,80    
  >15 let 0,45–1,70    
Zdroj RM:

Soldin, Brugnara, Wong: Pediatric Reference Intervals, AACC Press, 6th Edition 2007. ISBN 989-1-59-425-067-5, 271 stran, str.194-195

Franeková, Friedecký, Jabor, Palička, Stožický, Soška: Referenční meze, optimální a cílové hodnoty v kontextu klinického hodnocení lipid. profilu, Klinická biochemie a metabolismus,14 (35). 2006, No.4., s.207-210, 3 strany

Soška, Poledne a kol.: Společné doporučení ČSKB a ČSAT pro sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospěloou populaci. Klinická biochemie a metabolismus, 2010, č.1., str.45-46, 2 strany

Klinický popis:

Zvýšená koncentrace TG v krvi (> 10 mmol/l, ale někdy již > 5,0 mmol/l) ohrožuje svého nositele vznikem akutní pankreatitidy. Často je projevem vyššího energetického přísunu (včetně alkoholu) a způsobuje chylozitu plazmy.  Syntéza TG "de novo" probíhá v játrech (a částečně v enterocytech) z dvouuhlíkatých zbytků pocházejících z glukózy. Štěpení TG jako energetického substrátu v tukové tkáni zajišťuje hormon-senzitivní lipáza blokovaná účinkem inzulinu vyplavovaného při nadměrném přísunu energie.

Zvýšená koncentrace TG v krvi bývá považována za samostatný rizikový faktor aterosklerózy.

Zvýšená koncentrace TG společně s nízkou hladinou HDLcholesterolu se označuje jako aterogenní dyslipidémie. Vyskytuje se např. u metabolického syndromu. Pokud přetrvává u pacientů léčených maximálními dávkami statinů na cílové hodnoty LDLcholesterolu, představuje tzv. reziduální riziko vzniku aterosklerotických komplikací. Snižování reziduálního rizika (redukcí hmotnosti, úpravou životosprávy, pohybem, nekuřáctvím) je hlavním cílem preventivní kardiologie

Interference: falešná pozitivita (psedohypertriacylglycerolémie) může být způsobena přítomností endogenního neesterifikovaného glycerolu v krvi nebo exogenním glycerolem, který byl použit jako stabilizátor tukové emulze podané v infuzi. Po podání Intralipidu se tento změří přímo jako analyt a dává vysoké hodnoty TG. Falešně negativní výsledky způsobuje etamsylát (Dicynone) - již v terapeutických koncentracích, dále kyselina askorbová, dobesilát vápenatý, metamizol, acetaminofen, N-acetylcystein, dopamin, dobutamin.
Již při terapeutických koncentracích ACC (N-acetylcysteinu) dochází k poklesu TG přibližně o 80 %, při terapeutické koncentraci Dicynonu přibližně o 25 % a při terapeutické koncentraci Novalginu (metamizolu) přibližně o 15 %.  

Související metody a výpočty: Cholesterol (S/P), LDL cholesterol (S/P), Aterogenní index plazmy