<<< zpět na seznam metod

Rozlišení transsudát/exsudát (Pu,…)

Název metody: Rozlišení transsudát/exsudát (Pu,…)
Statim: Ano
Zkratka: Rozl.trans./exsud.
Jednotka: -
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Punktát, sonda, drén, dialyzát
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 2 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: 24 hodin
Referenční meze:

-

Klinický popis:

K hromadění tekutiny ve třetím prostoru dochází v důsledku rozličných příčin (kardiálních, zánětlivých, onkologických, endokrinních, gynekologických…) na různých místech organizmu (pleurální výpotek, ascites, kloubní punktát…). Biochemické vyšetření hraje klíčovou roli v rozlišení, zda se jedná o transsudát či exsudát, případně v určení etiologie výpotku.

Mezi jeden z užívaných postupů při rozlišení transsudátu a exsudátu v pleurální dutině patří užití Lightových kriterií (stačí pozitivita alespoň jednoho z kriterií, viz níže), která mají dobrou senzitivitu. Celková bílkovina, albumin, laktátdehydrogenáza hrají zásadní roli:

Lightova kritéria exsudátu:

CB_výpotek/CB_sérum >0,5

LD_výpotek/LD_sérum >0,6

LD_výpotek>2/3 horní hranice normy LD v séru

Doporučováno je též užití tzv. albuminového gradientu (rozdíl koncentrace albuminu v séru a ve výpotku s rozhodovací mezí 12 g/l).

V punktátech je možno vyšetřovat další parametry s rozličnou výpovědní hodnotou ohledně rozlišení transsudátu a exsudátu, případně sloužící k určení etiologie výpotku:

Zvýšená metabolická aktivita (např. při zánětu, revmatoidní artritidě, malignitě) vede ke snížení pH a snížení glukózy. Jestliže u pleurálního výpotku poklesne pH pod hodnotu 7,2, je indikována hrudní drenáž.

Zvýšená hodnota bilirubinu v punktátu nad sérovou může být známkou přítomnosti žlučových barviv, např. při chylothoraxu.

Hladina cholesterolu ve výpotku může sloužit jako pomocné kriterium k hodnocení povahy výpotku. Může být též zvýšena při zánětech chronické povahy a u maligních výpotků.

Hladina triacylglycerolů bývá zvýšena (>1,24 mmol/l) při chylothoraxu.

Vyšetření aktivity amylázy se využívá k diagnostice pankreatického výpotku (je-li vyšší než horní hranice normy v séru, případně je-li poměr výpotek/sérum >1,0). Hladiny amylázy ve výpotku bývají více zvýšeny u chronické pankreatitidy současně s hladinou lipázy, celkové bílkoviny a albuminu. Vyšší hladiny predikují horší prognózu.

Přítomnost kreatininu ve zvýšené koncentraci prokazuje unikající moč (posuzuje se poměr kreatininu ve výpotku a séru, typické je zvýšení nad 1,0). Podobný význam má vyšetření urey ve výpotku.

Související metody a výpočty: Glukóza (Pu,…), Cholesterol (Pu,…), Triacylglyceroly (Pu,…), Kreatinin (Pu,…), Laktát (Pu,…), Laktátdehydrogenáza (LD) (Pu,…), Laktátdehydrogenáza (LD) (S/P), Močovina (Pu,…), Močovina (S/P), pH (Pu,…), Albumin (Pu,…), Albumin (S/P), Amyláza (AMS) (Pu,…), Celková bílkovina (Pu,…), Celková bílkovina (S/P)