<<< zpět na seznam metod

Transferin (S/P)

Název metody: Transferin (S/P)
Statim: Ano
Zkratka: Tsf
Jednotka: g/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek) / zelená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Rutina: 24h
Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 rok 1,50–3,30 g/l  
  >1 rok 2,00–3,60    

Transferin významně stoupá v těhotenství.

Zdroj RM:

Soldin, S.J. , Brugnara, C., Wong, E.C., Pediatric Reference Intervals., AACC Press, Sixth Edition, 2007. ISBN 978-1-59425-067-5 , 271 stran, str. 191-192 (Test 1).
Firma Roche - příbalový leták

 

Klinický popis:

Transferin je transportní bílkovina pro Fe. Fyziologicky je vazebná kapacita transferinu nasycena železem přibližně z 1/3, zbytek se nazývá volná vazebná kapacita; k hodnocení se využívá výpočet saturace transferinu. Při překročení této vazebné kapacity nastává intoxikace železem (volné železo je toxické). Hlavním stimulem pro jaterní syntézu transferinu je hyposiderémie. Biologický poločas transferinu je 7-10 dnů.

Hypertransferinémii nacházíme při nedostatku Fe v organizmu (pokud není současně malnutrice, poškození jater nebo zánět), při akutním postižení jater (uvolní se z jaterní buňky), v těhotenství, při užívání HAK.

Hypotransferinémii nacházíme při nadbytku Fe v organizmu (hemochromatóza, hemosideróza), při poruše proteosyntézy (malnutrice, jaterní postižení), při ztrátách bílkovin (nefrotický syndrom, ztráty GIT), při reakci organizmu na akutní zátěž (transferin je stejně jako albumin a prealbumin negativní reaktant akutní fáze; snižuje se při zánětech, nádorech, v akutních stavech), při velmi vzácné dědičné poruše.

Poznámka: Při elektroforetickém dělení bílkovin transferin migruje s β1-globuliny. Využití transferinu k posuzování nutričního stavu je značně omezené vzhledem k závislosti na metabolismu Fe.

Související metody a výpočty: Feritin (S/P), Resorpční křivka železa (S/P), Saturace transferinu, Solubilní transferinový receptor (S/P), STfR/Feritin, Železo (S/P)