<<< zpět na seznam metod

Teofylin (S/P)

Název metody: Teofylin (S/P)
Statim: Ano
Klíčová slova: Euphyllin, Afonilum, Theoplus, Syntophyllin, Aminofylin
Jednotka: mg/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek) / zelená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 24h
Poznámka k odběru:

Obvykle před podáním, případně 2h po podání p.o. (neretardované formy), 4-8h po podání (retardované), 1h po dokapání infuze, 4-8h po zahájení kontinuálni infuze. Hladina při užívání p.o. se měří 3. den po nasazení nebo změně dávkování.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 měsíc 6,0–11,0 mg/l

U neonatální apnoe
(většinou teofylin nahrazen kofeinem)

  >1 měsíc 8,0–20,0    Terapeutické optimum se může lišit podle věku a indikace
Zdroj RM:

Pesce AJ, Rashkin M, Kotagal U: Standards of laboratory practice: theophylline and caffeine monitoring. Clin Chem 1998 May;44(5):1124-1128

Klinický popis:

Bronchodilatans s úzkým terapeutickým indexem, variabilní nelineární farmakokinetikou (věk, jaterní a srdeční funkce, genetické faktory, kouření, denní doba) a rizikem lékových interakcí (indukce/inhibice mikrozomálních enzymů). Poločas eliminace u dospělých nekuřáků cca 8 hodin, u kuřáků cca 4 hodiny, u dětí (1-16 let) cca 4 hodiny, u novorozenců a nedonošených cca 25-30 hodin. U novorozenců (a při jaterním selhání) částečně dochází k metabolizaci na kofein (aktivní metabolit). Toxicita koreluje s plazmatickou hladinou a může se objevit již při koncentracích nad 15 mg/l! Příznaky toxicity: nauzea, zvracení, bolest hlavy, břicha, nespavost, třes, srdeční arytmie, poruchy chování, křeče.

Související metody a výpočty: Kofein (S)
Další informace:

Přepočtový faktor: µmol/l= 5,55 x mg/l