<<< zpět na seznam metod

Takrolimus (B)

Název metody: Takrolimus (B)
Statim: Ne
Klíčová slova: Tacro
Jednotka: µg/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Vacuette: Fialová
Množství: 4 ml
Dostupnost: Denně dopoledne
Odezva: Týž den
Poznámka k odběru:

Krev se odebírá před podáním léku.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    3,0–20,0 µg/l  

Pro koncentraci takrolimu neexistuje pevně dané terapeutické rozmezí. Při volbě optimální hladiny je třeba brát v úvahu řadu faktorů jako klinický stav pacienta, typ transplantace, dobu od transplantace, ostatní medikaci a další.

Za toxickou je považována hladina >20,0 µg/l.

Klinický popis:

Takrolimus je imunosupresivum podávané v rámci profylaxe rejekce štěpu u příjemců alotransplantátů jater, ledvin či srdce. Inhibuje tvorbu cytotoxických lymfocytů, snižuje aktivaci T-lymfocytů a na Th-lymfocytech závislou proliferaci B-lymfocytů.

Další informace:

Přepočtový faktor: nmol/l= 1,24 x µg/l

Odkazy:

http://www2.ikem.cz/plm_lp/HVEZDARACH.htm