<<< zpět na seznam metod

Sodík (U)

Název metody: Sodík (U)
Statim: Ano
Klíčová slova: Sodík v moči, natrium v moči, Na v moči
Jednotka: mmol/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 8 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 24h
Poznámka k odběru:

Jednorázová moč odebraná ráno, kdykoliv během dne, krátkodobý sběr moče nad 4h, sběr moče 24 h bez přídavku činidla k úpravě moče. Odběrové nádoby nesmí být vypláchnuty přípravkem s obsahem sodíku. 

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    60–240 mmol/l  
Klinický popis:

Koncentrace sodíku v moči slouží k výpočtu odpadu/24h, frakční exkrece (FE Na), clearance sodíku (C Na), clearance elektrolytová (C el), clearance bezelektrolytové vody (EWC), hodnocení poměru UNa/UK a AG v moči.

Přispívá k dif. dg. hypernatrémie a hyponatrémie (renální či extrarenální příčina, hyper- či hypoaldosteronismus; hyponatrémie při SIADH, CSWS, hypernatrémie při DI), renálních chorob (rozlišení renální a prerenální příčiny renálního selhání), sledování příjmu NaCl u hypertenze, k efektu účinku diuretik, k dg. renální tubulární acidózy (RTA).

Ke snížení (koncentrace, odpadu, C Na, FE Na) dochází při sníženém příjmu sodíku, dehydrataci, extrarenálních ztrátách (zvracení, průjem, pocení), hyperaldosteronismu či po podání glukokortikoidů (rovněž se hodnotí poměr UNa/UK).

Ke zvýšení (koncentrace, odpadu, C Na, FE Na) dochází při zvýšeném příjmu sodíku (nejčastěji ve formě kuchyňské soli), hypoaldosteronismu či léčbě ACEI, sartany, spironolaktonem, po léčbě diuretiky, při osmotické diuréze, v polyurické fázi selhání ledvin.

Koncentraci Na (případně FE sodíku) hodnotíme při dif. dg. prerenálního a renálního selhání; u prerenálního je koncentrace sodíku v moči < 20 (15) mmol/l, u renálního > 30 (40) mmol/l. Známkou dehydratace a poklesu cirkulujícího objemu krve je snížení U-Na < 20 mmol/l nebo snížení FE Na < 1 % při intaktních ledvinách. Pro izostenurii je typické ustálení koncentrace sodíku v moči na hodnotu 50 – 70 mmol/l.

Exkrece sodíku močí < 10 mmol/l při hypernatrémii svědčí pro extrarenální ztráty (průjem, pocení), naopak exkrece sodíku močí > 20 mmol/l při hypernatrémii svědčí pro osmotickou diurézu (při hyperglykémii nebo po podání manitolu, při zvýšeném vylučování urey močí) nebo pro hyperaldosteronismus či Cushingův syndrom.

Pro renální ztráty sodíku při hyponatrémii svědčí koncentrace sodíku v moči > 20 mmol/l, naopak pro extrarenální ztráty sodíku při hyponatrémii (zvracení, otoky) svědčí koncentrace sodíku v moči < 10 mmol/l.

Laboratorní známkou hyperaldosteronismu je snížení poměru UNa/UK < 1 (fyziologicky je kolem 2).

Pro poruchu vylučování H+(NH4+) u MAC (RTA) svědčí kladný anion gap v moči (což znamená ztrátu hydrogenuhličitanového iontu močí); AG v moči = (Na + K) – Cl; mezi neměřené anionty podílející se na hodnotě U AG patří hydrogenuhličitan, fosfát, sulfát, citrát a mezi neměřené kationty NH4+, vápenatý a hořečnatý kationt. Spolehlivost hodnocení klesá u pH moče > 6,5, protože stoupá koncentrace hydrogenuhličitanů a také v přítomnosti jiných neměřených aniontů (acetacetát, hydroxybutyrát, salicylát) nebo kationtů (Li).

24 – 48 h po traumatu, operaci dochází díky endokrinní odpovědi (zvýšení ADH a aldosteronu) k retenci vody a sodíku (více vody); dle tíže traumatu může přetrvávat i 4-7 dní.

Fyziologicky dochází k premenstruální retenci sodíku a vody a naopak k jejich postmenstruálnímu vyloučení.

Interference: nevhodné čisticí prostředky s obsahem Na (chlornan sodný, uhličitan sodný), činidla k úpravě moči.

Související metody a výpočty: Frakční exkrece sodíku, Chloridy (U), Sodík - odpad, Clearance bezelektrolytové vody (EWC), Clearance sodíku, Draslík (U)