<<< zpět na seznam metod

Elektroforéza sérových bílkovin (S)

Název metody: Elektroforéza sérových bílkovin (S)
Podřazené metody: Gama-globulin (ELFO) (S), M-protein kvantitativně, Albumin (ELFO) (S), Alfa 1-globulin (ELFO) (S), Alfa 2-globulin (ELFO) (S), Beta-globulin (ELFO) (S)
Statim: Ne
Klíčová slova: Elfo bílkovin
Zkratka: Interpretace ELFO
Jednotka:
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev srážlivá
Odběr: Sérum s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Dostupnost: Dávkově po 30, 54 vzorcích
Odezva: Dle počtu vzorků, obvykle do 3 dnů, max. týden
Poznámka k odběru:

Pro vyšetření ELFO a VLŘ použijte SAMOSTATNOU ZKUMAVKU (červená vacuette) .

Použitelné pouze sérum. Fibrinogen přítomný v plazmě imituje paraprotein.
Hemolýza zkresluje zastoupení frakcí vč. paraproteinu.

Referenční meze:

Slovní interpretace elektroforetického obrazu.

  ELFO typ - příkladyAlb.α1α2βγPoznámka
Monoklonální deformace (biklonální, triklonální)     ↑,↓,N ↑,↓,N ↑,↓,N Diskrétní peak kdekoliv v rozmezí zón α2-γ
Monoklonální gamapatie neprokázána Fyziologický nález N N N N N  
Akutní zánět N,↓   N,↓  
Subakutní zánět ↓,N N,↑    
Chronický zánět ↓,N        
Chron. zánět: deformace γ N,↓ N,↓ N,↓ N, ↑ β-γ můstek
Deficit proteinů bez malnutrice   N,↓     N,↓  
Nefrotický syndrom N,↑ N,↓  
Typ ELFO nelze určit Drobné odchylky zastoupení jedné/více frakcí, nespadající do jiných kategorií.

 

Klinický popis:

Slouží především k diagnostice a sledování monoklonálních gamapatií, zejména ve spojení s vyšetřením BJ bílkoviny v moči, imunofixací séra a stanovením volných lehkých řetězců (VLŘ) (viz související metody). Jako základní screening monoklonálních gamapatií lze doporučit kombinaci elektroforézy séra a vyšetření BJ bílkoviny v moči. Senzitivitu dále zvyšuje (např. při silném klinickém podezření) stanovení VLŘ a imunofixace séra/moči. Určování elektroforetického typu je na ústupu. Nalezené paraproteiny jsou vždy denzitometricky kvantifikovány (pokud lze), u prvozáchytů se automaticky indikuje typizace pomocí imunofixace. Komigrující (maskované, splývající) paraproteiny lze spolehlivě zachytit pouze provedením imunofixace, příp. doplňkovým vyšetřením moči na BJ bílkovinu a stanovením volných lehkých řetězců v séru. K jejich sledování je vhodnější stanovení hladiny dotyčného imunoglobulinu.

K vyšetření se automaticky doplňuje metoda Celková bílkovina (P/S).

Popis jednotlivých frakcí - viz Podřazené metody.

 

Související metody a výpočty: Imunofixace (M-protein) (S), Volné lehké řetězce (S), M-protein kvantitativně, Bence-Jones bílkovina (U)
Další informace:

Racek, J. et al: Klinická biochemie. Galén, Praha, 2006, ISBN 80-7262-324-9.

 

 

 

Odkazy:

http://myeloma.org/

http://imwg.myeloma.org/

http://www.myeloma.cz/index.php