<<< zpět na seznam metod

PCR hepatitis B (DNA) (S/P)

Název metody: PCR hepatitis B (DNA) (S/P)
Statim: Ne
Zkratka: PCR HBV (DNA)
Jednotka: 10^3 IU/ml
Žádanka: Speciální
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: K3EDTA plazma/K3EDTA plazma 2ml
Vacuette: Fialová
Množství: 2 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Dle počtu vzorků max. 2 týdny
Poznámka k odběru:

Na stanovení PCR hepatitid požadujeme samostatnou zkumavku, na každou metodu potřebujeme 2 ml, preferujeme 2 x 2 ml (nižší riziko kontaminace). EDTA plazma je preferovaným materiálem. Vyšetření lze provést i ze séra.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         

Limit stanovitelnosti: 20 IU/ml (tj. 0,02 * 10^3 IU/ml).

Při koncentrace pod mezí stanovitelnosti vydáváme výsledek < 0,02 * 10^3 IU/ml. Při úplné nereaktivně vydáváme výsledek „negativní“.

Jako klinicky významná úroveň replikace HBV se uvádí hladina > 20 000 IU/ml (tj. 20*10^3 IU/ml) u HBeAg pozitivní chronické hepatitidy B. U HBeAg negativní chronické hepatitidy B se jako významná bere většinou hladina HBV DNA v séru > 2 000 IU/ml (tj. 2*10^3 IU/ml), s přihlédnutím k aktivitě ALT, histologickému nálezu, věku a přítomnosti rizikových faktorů hepatocelulárního karcinomu (HCC).

Zdroj RM:

příbalový leták firmy Roche Cobas TqMan HBV Test

Klinický popis:

Průkaz viru polymerázovou řetězovou reakcí (PCR) v krvi pacienta a kvantitativní stanovení virémie je důkazem probíhající infekce. Kvantifikace virové nálože je důležitá pro monitoraci antivirové terapie a hodnocení její úspěšnosti. Rychlý a trvalý pokles hladin HBV DNA u pacientů s ativirovou terapií byl prokázán jako prediktivní faktor úspěšného výsledku léčby.

K úplné eliminaci HBV nikdy nedojde. Stav dříve nazývaný eliminací viru je jen účinnou imunitní kontrolou replikace s poklesem virémie pod hranici detekovatelnosti. Infekce HBV nemůže být trvale eradikována vzhledem k persistenci kovalentně vázané cirkulární deoxyribonukleové kyseliny (cccDNA) viru v jádrech infikovaných hepatocytů. Perzistence cccDNA je vysvětlením rekurence HBV u imunosuprimovaných pacientů. Navíc genom HBV integruje do hostitelského genomu a může vést ke vzniku HCC. K reaktivaci replikace HBV dochází u 20-50 % inaktivních nosičů HBsAg podstupujících imunosupresivní či protinádorovou terapii. Z uvedených důvodů je nezbytné, aby byl u všech pacientů před zahájením chemoterapie nebo imunosupresivní terapie proveden screening HBsAg a anti-HBc a případně i PCR HBV.

Související metody a výpočty: HBeAg (S/P), HBsAg (S/P), Anti-HBc celkové (S/P), Anti-HBc IgM (S/P), Anti-HBe (S/P), Anti-HBs (S/P)
Další informace:

Virové hepatitidy - interaktivní pravítko

Virové hepatitidy - interaktivní pravítko

Odkazy:

http://www.ces-hep.cz/guidelines