<<< zpět na seznam metod

Paracetamol (S/P)

Název metody: Paracetamol (S/P)
Statim: Ano
Klíčová slova: Paralen, Panadol, Acetaminofen
Jednotka: mg/L
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek) / zelená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Metoda: Homogenní enzym. imunoassay, EMIT; měřicí rozsah: 5 (LoQ) - 200 mg/L
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 24h
Poznámka k odběru:

Odběr se provádí 4-24 hodin po požití nebo opakovaně v 3-6h intervalech (neznámá doba požití, vícečetné požití, retardované formy). U tekutých forem se doporučuje první hladinu odebrat za 2 hodiny.

Referenční meze:

Obvyklé terapeutické rozmezí: 10-30 mg/L. Koncentraci při podezření na předávkování je nutno hodnotit vzhledem k předpokládané době požití.

Předpokládaná doba od požitíToxická koncentrace
4 hodiny > 200 mg/L
8 hodin > 100 mg/L
12 hodin > 50 mg/L
Klinický popis:

Předávkování paracetamolem se výrazněji klinicky projevuje teprve po cca 24 hodinách, tedy v době, když již podání antidota acetylcysteinu nemusí být účinné. Koncentrace paracetamolu je tedy základním vodítkem pro diagnostiku intoxikace a indikaci k léčbě. Hodnocení hepatální toxicity u jednorázových akutních otrav (neretardované tablety) se provádí na základě tzv. Rumack-Matthew nomogramu (4-24h po požití). Jeho modifikovaná verze zobrazuje linii nasazení antidota. Dříve nebo později (nebo při chronickém předávkování) nelze hladiny ve smyslu toxicity spolehlivě interpretovat.

Další informace:

Při podezření na intoxikaci a v jejím průběhu se dále sleduje zejména: AST, ALT, celkový bilirubin, glukóza, urea, kreatinin, protrombinový čas, acidobazická rovnováha, laktát, iontogram, osmolalita, ketolátky v moči.

Paracetamol a jeho antidotum acetylcystein interferují s dalšími biochemickými testy využívajícími tzv. Trinderovu reakci. Dochází k falešnému snížení hodnot. Jedná se o následijící testy: Glukóza (P/S), Laktát (P/S), Cholesterol (P/S), HDL cholesterol (P/S), Triacylglyceroly (P/S), Kyselina močová (P/S). Kde je to možné, doporučujeme použít stanovení na acidobazickém analyzátoru: Glukóza (B), Laktát (B).

Modifikovaný nomogram:

http://www.uptodate.com/contents/images/EM/83590/Acetaminophen_poison_nomogr.gif?title=Acetaminophen+poisoning+nomogram

Přepočtový faktor: µmol/l= 6,62 x mg/L

Odkazy:

Interaktivní nomogram

http://www.uptodate.com/contents/management-of-acetaminophen-paracetamol-poisoning-in-children-and-adolescents

http://www.uptodate.com/contents/acetaminophen-paracetamol-poisoning-in-adults-pathophysiology-presentation-and-diagnosis

Rumack, BH., Acetaminophen overdose. Arch. Intern. Med. 1981, 141, 380.