<<< zpět na seznam metod

Osmolalita (S/P)

Název metody: Osmolalita (S/P)
Statim: Ano
Klíčová slova: Osmoticky aktivní látky
Jednotka: mmol/kg
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek) / zelená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 24h
Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–18 let 275–300 mmol/kg  
  >18 let 275–295    

Klesá v těhotenství v důsledku poklesu močoviny (urey).

Zdroj RM:

Soldin, S.J. , Brugnara, C., Wong, E.C., Pediatric Reference Intervals., AACC Press, Sixth Edition, 2007. ISBN 978-1-59425-067-5 , 271 stran, str. Testy 1 a 2.
Jabor, A. a kol., Vnitřní prostředí., GRADA, 1. vyd. 2008. ISBN 978-80-247-1221-5, 560 stran, str. 13, 14.

 

Klinický popis:

Osmolalitu hodnotíme spolu s ionty, ABR, renálními testy, u hyperglykémie či intoxikace (např. etanolem, metanolem, etylenglykolem).

Osmolalita udává počet částic v 1 kg roztoku bez ohledu na jejich velikost. Na její hodnotě se kromě efektivních solutů (ionty, glukóza, manitol) podílejí i neefektivní soluty (urea, toxické látky). Pouze ionty a glukóza (efektivní soluty) vytvářejí na jedné straně polopropustné plazmatické membrány osmotický tlak; k vyrovnání gradientu dochází přesunem vody mezi ECT a ICT a tudíž k otoku nebo dehydrataci buněk (zejména mozkových) a k rozvoji hypo– či hyperosmolálního syndromu.

Hyperosmolalita při hypernatrémii a/nebo hyperglykémii (případně jejich rychlé zvýšení) nebo hyperosmolalita při léčbě manitolem vede k dehydrataci buněk. Zvýšení osmolality při zvýšení urey nebo u intoxikací (např. etanolem, metanolem, etylenglykolem) nevede k přesunům vody a rozvoji hyperosmolálního syndromu.

Hypoosmolalita při hyponatrémii (případně rychlé snížení natrémii a glykémie) vede k hyperhydrataci (edému) buňky.

K úpravám osmolality (zvlášť u chronických stavů) musí docházet pomalu. Totéž platí pro korekci natrémie a glykémie.  

Poznámka: Osmolarita je počet částic v 1 l roztoku.

Související metody a výpočty: Sodík (S/P), Osmolalita (U), Osmolalita - výpočet, Osmolalita efektivní - výpočet, Osmolalita - odpad
Odkazy:

M. Šolcová: Poruchy ABR 01/17. CEVA [online] 1. duben 2016 , poslední aktualizace 1. duben 2016 [cit. 4/2016]. Dostupný z WWW: http://www.ceva-edu.cz/course/view.php?id=357. ISSN 1803-8999.

Jabor A. a kol., Vnitřní prostředí, GRADA, 1. vydání, 2008.
Kazda A. a kol., Kritické stavy, GALÉN, 1. vydání, 2012.