<<< zpět na seznam metod

Oligoklonální IgG (Csf)

Název metody: Oligoklonální IgG (Csf)
Statim: Ne
Klíčová slova: Izoelektrická fokusace likvoru, oligoklonální pásy, oligoklonální proužky
Jednotka:
Žádanka: Speciální, elektronická
Materiál: Krev srážlivá, likvor
Odběr: Sérum s gelem+Sterilní plast bez úpravy (likvor)
Množství: 4ml + 2 ml
Dostupnost: Dávkově po 9 vzorcích
Odezva: Dle počtu vzorků, obvykle přibližně do týdne
Poznámka k odběru:

K vyšetření je třeba zaslat sérum.

Referenční meze:

Viz "Klinický popis"

Klinický popis:

Jedná se o elektroforetické stanovení přítomnosti IgG v gradinetu pH. Současně je třeba porovnat přítomnost pruhů v séru (proto se paralelně provádí stejné vyšetření ze séra). Izolovaná přítomnost pásů v likvoru a jejich nepřítomnost v séru/plazmě informuje o přítomnosti intratékální syntézy IgG v CNS. Společně s klinickým obrazem a magnetickou rezonancí má zásadní význam pro diagnostiku roztroušené sklerózy. Důležitá je přítomnost oligoklonálních pruhů bez sérového kolelátu zejména v alkalické oblasti. Vyšetření je "zlatý standard" v "laboratorní části" diagnostiky rouztroušené sklerózy.

Další informace:

Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2010 Revisions to the McDonald criteria

Body fluid biomarkers in multiple sclerosis