<<< zpět na seznam metod

N-terminální prohormon BNP (S/P)

Název metody: N-terminální prohormon BNP (S/P)
Statim: Ano
Klíčová slova: N-terminální prohormon natriuretického peptidu B, NT-proBNP
Zkratka: NT-proBNP
Jednotka: ng/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek) / zelená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Metoda: ECLIA-elektrochemiluminiscence
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 24h
Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤125 ng/l  
Zdroj RM:
Hradec, J., Vitovec, J., & Spinar, J. (2013). Summary of the ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012. Prepared by the Czech Society of Cardiology. Cor et Vasa, 55(1), e25–e40. http://doi.org/10.1016/j.crvasa.2013.01.002
Klinický popis:

N-terminální prohormon natriuretického peptidu B (NT-proBNP) je peptid tvořený převážně v kardiomyoctech jako důsledek roztažení srdečních komor. Vzniká ze společného prohormonu spolu s fyziologicky účinným (a klinicky obdobně užívaným) hormonem  - natriuretickým peptidem B (jejich koncentrace v krvi si však kvůli rozdílným cestám odbourávání neodpovídají). Jde o velmi stabilní molekulu (např. při pokojové teplotě je v krvi stabilní po dobu 7 dní). Na hladinu NT-pro BNP má (kromě různých onemocnění) vliv např. i věk (s věkem stoupá), pohlaví (ženy mají vyšší hodnoty) a BMI (obézní mají nižší hodnoty). NT-proBNP se vylučuje ledvinami, proto je jeho hladina u pacientů se sníženou glomerulární filtrací vyšší. Klinicky se používá k:

  • diagnostice chronického srdečního selhání (neakutní začátek potíží):
    • diagnóza nepravděpodobná, když NT-proBNP < 125 ng/l
    • diagnóza pravděpodobná, pokud NT-proBNP > 1000 (až 2000) ng/l -> zde je konfirmační úloha NT-proBNP lehce nejasná
  • diagnostice akutního srdečního selhání (akutní začátek potíží):
    • diagnóza nepravděpodobná, když NT-proBNP < 300 ng/l
    • diagnóza potvrzena, pokud NT-proBNP > 900 ng/l

Hlavní úloha natriuretických peptidů v diagnostice (akutního a chronického) srdečního selhání je diferenciálně diagnostická (zejména rozlišení dušnosti plicní a kardiální etiologie). Použití natriuretických peptidů bez klinického kontextu a bez zobrazovacích metod (hlavně echokardiografie) obvykle nemá význam. Zdá se, že použití NT-pro BNP pro řízení terapie srdečního selhání může mít význam (zlepší mortalitu pacientů), ale výsledky studií nejsou jednoznačné.

Podrobnosti o doporučených diagnostckých algoritmech najdete v tomto doporučení (s. 37).

Související metody a výpočty: Troponin T - vysoce senzitivní (P)