<<< zpět na seznam metod

Amfetamin - průkaz (U)

Název metody: Amfetamin - průkaz (U)
Nadřazené metody: Toxikologický screening T10 (U)
Statim: Ano
Klíčová slova: Speed, pervitin (perník)
Zkratka: AMPp
Jednotka: -
Žádanka: Rutinní (T10), elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Metoda: Imunoassay
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina 24h
Poznámka k odběru:

Nevyžaduje se žádáná zvláštní úprava vzorku moče, pouze jsou nevhodné silně naředěné vzorky moče (pití, infúze).

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     < 1000  µg/l  při překročení cut-off: pozitivní
Zdroj RM:

Příbalový leták "DIAQUICK" Multi-10 Drug Panel firmy Dialab.

Klinický popis:

Amfetamin patří do skupiny tzv. "budivých aminů", společně s metamfetaminem (zneužívaná droga pervitin) a látkou označovanou jako MDMA, tj. 3,4-methylendioxymetamfetamin (zneužívaná droga extáze). Amfetamin má výrazné psychostimulační účinky, dlouhodobější užívání vede k závislosti. Vzhledem k biologickému poločasu (9-24 h) je možnost průkazu stanovením v moči omezena na dobu 3-5 dnů po aplikaci drogy. 

Zneužívání je možné prokázat orientačním (kvalitativním) testem, většinou v rámci současného průkazu 10 skupin drog. Další indikací k vyšetření je podezření na intoxikaci neznámého původu a kontrola odvykací léčby toxikomanů. Výsledek se vydává jako negativní, resp. pozitivní při překročení cut-off hodnoty testu, což je 1000 µg/l.

Související metody a výpočty: MDMA (3,4-methylendioxymetamfetamin) (extáze) - průkaz (U), Metamfetamin - průkaz (U), Toxikologický screening T10 (U), Toxikologický screening T6 (U), Amf-Metamfetaminy  (U)
Další informace:

Výsledek je nutné brát pouze jako kvalitativní - orientační. Pro potvrzení a upřesnění je možné využít jednak semikvantitativní imuno stanovení (viz Amf - Met v moči), jednak, zvláště pro forenzní důvody, specifičtější metody jako je např. GC/MS, HPLC, aj. 

Při rutinním využití není důležité rozlišení jednotlivých forem budivých aminů, ale jde především o zjištění jejich event. zneužívání. Výstupy U-Amfetaminu a U- Metamfetaminu se proto vydávají spojené do jednoho výstupu v rámci metody U-Amf-Metamfetaminy. K pozitivitě stačí nález pozitivity alespoň jedné z uvedených látek.

Vysoké dávky amfetaminu, resp. metamfetaminu mohou vyvolat falešně pozitivní nález MDMA (extáze).

Odkazy:

Hawks, RL., CN Chiang: Urine Testing for Drugs of Abuse. National Institute for Drug Abuse (NIDA), Research Monograph 73, 1986.

Tietz, NW.: Textbook of Clinical Chemistry. W.B. Saunders Company, 1735, 1986, p. 1151-1152

Baselt, R.C.: Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man. Biomedical Publications, 6th Ed., Davis, CA., 2002.