<<< zpět na seznam metod

Albumin/kreatinin (ACR)

Název metody: Albumin/kreatinin (ACR)
Statim: Ano
Klíčová slova: Albuminurie, poměr albumin/kreatinin, albumin/creatinine ratio, mikroalbuminurie
Zkratka: Alb./kreat(ACR)
Jednotka: mg/mmol
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: 24 hodin
Poznámka k odběru:

Preferenčně používáme vzorek první ranní moče, přijatelný je náhodný odběr. Sběr moče není v současné době doporučován.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    <3,0 mg/mmol  zdrojové metody vydáváme v mg (albumin v moči) a mmol (kreatinin v moči), tedy jednotka mg/mmol
Zdroj RM:

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney inter., Suppl. 2013; 3: 1-150.

Klinický popis:

Albuminurie je klinicky nejdostupnější známkou poškození ledvin, která velmi dobře odhaduje prognózu pacienta (lépe než vyšetření bílkoviny močovým proužkem nebo stanovení celkové bílkoviny v moči). Používá se pro:

  1. screening chronické renální insuficience a klasifikaci pacientů s chronickou renální insuficiencí (spolu s glomerulární filtrací), kde rozlišujeme 3 stádia (s významně odlišnou prognózou):
    A1 normální nebo lehce zvýšená  
    A2 3-30 mg/mmol středně zvýšená, dříve uváděná jako mikroalbuminurie (tento pojem se již nedoporučuje používat - předpona mikro je zde zavádějící)
    A3 >30 mg/mmol silně zvýšená, nejhorší prognóza
  2. dále je standardně albuminurie využívána jako marker poškození ledvin (a kompenzace a prognózy) u pacientů s diabetem mellitem

  3. rovněž lze použít ACR jako marker pro nefrotický syndrom, kde je cut-off hodnota 220 mg/mmol krea

  4. ACR lze považovat za rizikový faktor aterosklerózy a jeho stanovení je indikováno u pacientů se zvýšeným rizikem aterosklerotických komplikací (tedy např. u hypertoniků)

Vzhledem k tomu, že preferovaným vzorkem není sbíraná moč, vyjadřujeme jako poměr koncentrace albuminu a kreatininu (albumin creatinine ratio, ACR) a vydáváme v jednotkách mg (albuminu)/mmol (kreatininu) = g/mol. Tento koncept je v současné době doporučován pro nižší chybovost a lepší praktické využití (v porovnání s metodami založenými na sběru moče). Vylučování kreatininu je závislé na svalové hmotě, proto se někdy doporučuje poměr ACR korigovat na svalovou hmotu, např. pomocí tohoto kalkulátoru.

Jako perzistentní proteinurii označujeme 2 a více kvantitativních pozitivních výsledků proteinu v moči (tedy např. ACR, PCR nebo odpad bílkoviny) - změřeno v různých dnech.

Související metody a výpočty: Protein/kreatinin (PCR), Kreatinin (U), Albuminurie - odpad, Albuminurie (U), Odhad glomerulární filtrace
Odkazy:

Část webináře se zmínkou o ACR