<<< zpět na seznam metod

Metamfetamin - průkaz (U)

Název metody: Metamfetamin - průkaz (U)
Nadřazené metody: Toxikologický screening T10 (U)
Statim: Ano
Klíčová slova: Speed, pervitin (perník)
Zkratka: METFp
Jednotka: -
Žádanka: Speciální, rutinní, elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Metoda: Imunoassay
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 24h
Poznámka k odběru:

Nevyžaduje se žádná zvláštní úprava vzorku moče, pouze je nutné uvést, že nejsou vhodné silně naředěné vzorky např. po vypití velkého objemu tekutin nebo po infúzi.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     < 1000   µg/l  při překročení cut-off: pozitivní
Zdroj RM:

Příbalový leták "DIAQUICK" Multi-10 Drug Panel firmy Dialab.

Klinický popis:

Metamfetamin je sympatomimetikum, látka ze skupiny tzv. "budivých aminů". Vysoké dávky vedou ke stimulaci CNS a vyvolávají pocit euforie přetrvávající 2-4 h. Při dlouhodobém užívání vzniká závislost.

Kvalitativní (orientační) průkaz metamfetaminu v moči, obvykle v rámci současného stanovení 6 nebo 10 (skupin) drog, se provádí při podezření na intoxikaci neznámého původu nebo toxikomanii. Látku je možno stanovit i samostatně. Výsledek se vydáván jako negativní, příp. pozitivní. Cut-off hodnota metody je 1000 µg/l.

Související metody a výpočty: MDMA (3,4-methylendioxymetamfetamin) (extáze) - průkaz (U), Toxikologický screening T10 (U), Amfetamin - průkaz (U), Amf-Metamfetaminy  (U)
Další informace:

Při rutinním využití není důležité rozlišení jednotlivých forem tzv. "budivých aminů", ale zjištění event. zneužívání těchto látek. Samostatné výstupy U-Amfetamin a U-Metamfetamin se proto vydávají spojené do jednoho výstupu v rámci metody U-Amf-Metamfetaminy. K pozitivitě stačí pozitivní nález alespoň jedné z forem.

Vysoká koncentrace amfetaminu, resp. metamfetaminu může způsobit falešnou pozitivitu extáze (MDMA). 

Výsledek je pouze orientační, pro potvrzení či upřesnění je třeba aplikovat specifičtější metodu, např. GC/MS, HPLC aj. 

Odkazy:

Hawks, RL., CN Chiang: Urine Testing for Drugs of Abuse. National Institute for Drug Abuse (NIDA), Research Monograph 73, 1986.

Tietz, NW.: Textbook of Clinical Chemistry. W.B. Saunders Company, 1735, 1986, p. 1151-1152

Baselt, R.C.: Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man. Biomedical Publications, Davis, CA., 1982.