<<< zpět na seznam metod

Metadon - průkaz (U)

Název metody: Metadon - průkaz (U)
Nadřazené metody: Toxikologický screening T10 (U)
Statim: Ano
Zkratka: MTDp
Jednotka: -
Žádanka: Rutinní (T10), elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Metoda: Imunoassay
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina 24h 
Poznámka k odběru:

Nejsou vyžadovány žádné zvláštní úpravy vzorků moče, pouze nejsou vhodné silně naředěné vzorky, např. po vypití velkého objemu tekutin, po infúzi apod.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     < 300  µg/l  při překročení cut off 300 µg/l se výsledek vydá jako pozitivní
Zdroj RM:

Příbalový leták "DIAQUICK" Multi-10 Drug Panel firmy Dialab.

Klinický popis:

Metadon je syntetický opioid, využívaný jako analgetikum při léčbě chronické bolesti a jako substituce při léčbě závislosti na opiátech typu heroinu a morfinu. Průkaz v moči se využívá ke kontrole průběhu a účinnosti substituční léčby a pro dif. dg. poruch vědomí nejasné etiologie. Stanovení je kvalitativní (orientační), v rámci společného průkazu 10 (skupin) drog v moči na destičce. Výsledek se vydává jako negativní, resp. pozitivní při překročení cut-off hodnoty 300 µg/l.

Další informace:

Výsledek je pouze orientační, pro potvrzení či upřesnění je třeba aplikovat specifičtější metody, např. GC/MS, HPLC, aj.

Pozn.: Jsou známé falešně pozitivní nálezy při současné aplikaci velkého množství TRAMADOLu (sebevraždy, záměny,...).

Odkazy:

Baselt, R.C.: Disposition of Toxic Drugs and Chemicala in Man. Biomedical Publications, 6th Ed. Davis, CA, 2002.

Inturrisi, C., Verebely, K.: Disposition of methadone in man after a single oral dose. Clin. Pharmacoil. Ther., 13: 923-930, 1972.