<<< zpět na seznam metod

Měď (U)

Název metody: Měď (U)
Statim: Ne
Klíčová slova: Cuprum, Cu, měď v moči
Zkratka: CuU
Jednotka: µmol/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 10 ml
Metoda: ETA AAS
Dostupnost: 1x týdně
Odezva: Max. týden
Poznámka k odběru:

Pro diagnostiku Wilsonovy choroby by se měl provést 24hodinový sběr moči. Koncentrace Cu v první ranní moči je pouze orientační.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,8–1,6 µmol/l  
    ≤2,5   Biol.exp.test

Při monitorování profesionální expozice se nehodnotí podle referenčního rozmezí, ale podle nejvýše přípustného limitu. Pro biologické monitorování (biologický expoziční test) profesionální expozice mědi je nejvýše přípustný limit 2,5 µmol/l.

Zdroj RM:

Racek J. et al., Klinická biochemie., Galén, Praha, 2006. ISBN 80-7262-324-9, 329 stran, str. 312.

 

Klinický popis:

Měď je důležitý biogenní prvek, vyskytující se v tělesných tekutinách ve stopovém množství (patří mezi stopové prvky). Je součástí řady enzymů a důležitých proteinů - pro více informací viz Měď (S/P). Stanovení koncentrace mědi v moči slouží k posouzení jejího vylučování ledvinami. Jedná se o důležité vyšetření v diagnostice poruch metabolismu mědi.

Snížená koncentrace mědi v moči nemá velký diagnostický význam. Může se vyskytovat při naředění moči, při deficitu mědi, při vzácné Menkesově chorobě nebo v anabolismu.

Zvýšená koncentrace mědi v moči je známkou zvýšené sérové koncentrace volné mědi, která je toxická. Jedná se o důležitý příznak Wilsonovy choroby - viz Měď (S/P), může se vyskytnout také u intoxikace mědí.

Měď v moči se dá stanovit v náhodném vzorku (obvykle v první ranní) moči, výsledek má orientační charakter. Správně by se měl provést 24hodinový sběr (odpad mědi močí). Odpad mědi vyšší než 1,5 µmol/24hodin je konstantním nálezem u symptomatické formy Wilsonovy choroby. Vyšetření je možno zpřesnit vyšetřením po podání penicilaminu – 3 dny podáváme 1200 mg penicilaminu a sledujeme odpady mědi do moči. Mělo by dojít alespoň k pětinásobnému vzestupu exkrece. Diagnostika v asymptomatické fázi choroby je obtížnější – často se setkáváme i s normálními hodnotami. V těchto případech je nejpřínosnější jaterní biopsie a stanovení mědi v sušině jaterní tkáně.

 

Související metody a výpočty: Měď (S/P), Ceruloplazmin (S/P)
Odkazy:

http://www.labtestsonline.cz/tests/Copper.html?tab=2

http://www.wikiskripta.eu/index.php/M%C4%9B%C4%8F

http://www.ces-hep.cz/file/330/doporuceny-postup-wilsonova-choroba.pdf