<<< zpět na seznam metod

LDL cholesterol (S/P)

Název metody: LDL cholesterol (S/P)
Nadřazené metody: Screening lipidů (S/P)
Statim: Ne
Zkratka: LDL
Jednotka: mmol/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek) / zelená (žlutý kroužek)
Množství:
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: 24h
Poznámka k odběru:

Po 12-h lačnění, 1-2 dny před odběrem krve nekonzumovat alkohol, nadměrné množství vitaminu C, vynechat větší fyzickou námahu. Během lačnění a ráno před odběrem pít pouze čistou vodu, užívat jen nezbytně nutné léky. Náběr provést nejdříve za 3 týdny po lehčí nemoci (např. tonsilitis) a za 3 měsíce po závažném onemocnění (iktus, IM, úraz, operace, atd.). Náběr opakovat ve stejné laboratoři za 1-8 týdnů, pracovat s průměrnými hodnotami obou stanovení.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–3 roky 1,90–3,00 mmol/l  
  3–6 let 1,20–2,60    
  6–10 let 1,20–2,50    
  10–15 let 1,20–2,30    
  >15 let (1,20)–3,00    
Zdroj RM:

Soldin, Brugnara, Wong: Pediatric Reference Intervals, AACC Press, 6th Edition 2007. ISBN 978-1-59-425-067-5,271 stran, str.145

Soška, Vaverková, Vráblík, Bláha, Cífková, Freiberger, Kraml, Piťha, Rosolová, Štulc, Urbanová: Stanovisko výboru ČSAT k doporučení ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií z r. 2011, Vniřní lékařství 2013, 59(2):120-126

Urbanová, Šamánek, Češka, Freiberger, Poledne, Cífková, Vaverková, Rosolová, Soška, Piťha, Štulc, Vráblík: Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií u dětí a dospívajících vypracované výborem ČSAT, CorVasa 2008. 50(2):  K41-K47, DMEV 2008, 11(1):43-49

Soška,V.: Poruchy metabolismu lipidů, diagnostika a léčba, Grada 2001, str. 49 - zdroj výpočtu

-

 

Klinický popis:

Hodnota LDL cholesterolu jako součást lipidového profilu je nejdůležitějším rozhodovacím kritériem pro posouzení kardiovaskulárního (KV) rizika a pro zahájení farmakologické hypolipidemické léčby. Jedná se o výpočet (Friedewaldova rovnice), který je podle doporučení ESC/EAS (viz výše) na stejné úrovni jako přímé měření.

Snížení LDL cholesterolu je primárním cílem léčby dyslipidémií (DLP). Každý pokles o 1 mmol/l snižuje KV mortalitu a morbiditu o 22%. Cílem léčby pacientů se středním KV rizikem je hodnota < 3,0 mmol/l, s vysokým rizikem < 2,5 mmol/l a s velmi vysokým rizikem < 1,8 mmol/l (nebo alespoň snížení výchozí koncentrace o 50%). Platí pravidlo "čím níže, tím lépe".

LDL cholesterol jako cíl léčby může být nahrazen apolipoproteinem B v případě, že nelze použít výpočet LDL cholesterolu Friedewaldovou rovnicí (při hodnotě TG > 4,5 mmol/l).

Friedewaldova rovnice: LDLch = tCH - HDLch - TG/2,2

Nízké hodnoty LDL cholesterolu nacházíme u tyreotoxikózy a vegetariánského způsobu stravování.

Interference: viz cholesterol celkový

 

Související metody a výpočty: Triacylglyceroly (S/P), Non-HDL cholesterol, ApoB/ApoA-I, Apolipoprotein B (S/P)