<<< zpět na seznam metod

Laktát (P)

Název metody: Laktát (P)
Statim: Ano
Klíčová slova: Mléčná kyselina, kys. mléčná, kyselina 2-hydroxypropanová, anion kys. mléčné, mléčnan
Jednotka: mmol/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: K3EDTA/NaF plazma/K3EDTA/NaF plazma 2ml
Vacuette: Šedá
Množství: 4 ml, 2 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 24h
Poznámka k odběru:

Odběr je třeba provést po minimálně 30 minutách fyzického klidu. Vyšetření ovlivňuje poloha těla (přednost dáváme poloze vleže). Náběr nesmí být proveden z končetiny se známkami ischémie, paže nesmí být zaškrcena oděvem, oteklá, při odběru musí být končetina natažena. Odběr má být anaerobní, krev má odtékat volně, ideálně bez komprese nebo při zaškrcení paže kratším než 30s. Pokud byla paže zaškrcena turniketem, odebírá se nejdříve 2 minuty po jeho odstranění.

Okamžitě po odběru zkumavku důkladně promíchat - několikrát šetrně obrátit, netřepat (hemolýza vede k falešnému snížení koncentrace laktátu). Ihned transportovat do laboratoře. 

 

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤ 1,8  mmol/l Arteriální
    ≤ 1,8   Kapilární
    ≤ 2,2   Smíšená
    ≤ 2,2   Venózní
Zdroj RM:

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. Grada 2008: str. 151. ISBN 978-80-247-1221-5.

 

 

Klinický popis:

Koncentraci laktátu v krvi zvyšuje anaerobní glykolýza, způsobená nedostatečnou oxygenací krve a následnou tkáňovou hypoxií nebo poruchou odbourávání laktátu. Často se obě příčiny kombinují. Vzestup koncentrace laktátu v krvi vede k acidifikaci vnitřního prostředí organismu a k rozvoji metabolické acidózy. 

Užitečným parametrem pro zhodnocení hypoxie určitého orgánu je stanovení rozdílu koncentrace laktátu v příslušné arterii a véně.

V intenzivní péči má hladina laktátu v krvi prognostický význam - u kriticky nemocných pacientů je nepříznivá již hodnota cca 2x vyšší než horní hranice normy.

Interference: Falešně nízké hodnoty způsobuje otrava acetaminofenem, dále N-acetylcystein, metamizol, dobesilát vápenatý, etamsilát (Dicynone), dopamin, dobutamin, vysoké koncentrace kyseliny askorbové. Silná hemolýza výsledek snižuje. Metabolity etylénglykolu mohou způsobit falešnou pozitivitu při ampérometrickém stanovení laktátu v plné krvi na POCT analyzátorech - laktát(B), včetně laktátu stanoveného na analyzátorech ABR a krevních plynů.

 

Související metody a výpočty: Laktát (B), ABR a krevní plyny (B)
Odkazy:

https://www.cskb.cz/wp-content/uploads/2019/10/KBM-2017-1-Racek-32.pdfAutor: MUDr. Hana Bernášková
Poslední aktualizace: 28.04.2021