<<< zpět na seznam metod

Alfa-1-antitrypsin (S/P)

Název metody: Alfa-1-antitrypsin (S/P)
Statim: Ne
Klíčová slova: A1AT
Zkratka: Alfa-1-antitryp.
Jednotka: g/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek) / zelená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Metoda: Imunoturbidimetrie
Dostupnost: Pracovní dny
Odezva: 24 hodin
Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,90–2,00 g/l  
Zdroj RM:

Ed. Carl A. BurtisTietz, TIETZ textbook of Clinical Chemistry., W.B.Saunders Comp. USA, 1915 stran, str. 2134

Klinický popis:

Alfa-1-antitrypsin (AAT) je inhibitor serinových proteáz, který brání poškození orgánů (zejména plic) proteolytickými enzymy. Měření jeho koncentrace může být přínosné při diagnóze deficitu AAT. Onemocnění však často není rozpoznáno. Klinicky bývají postiženy plíce emfyzémem (u kuřáků dříve), vzácněji játra (chronická elevace jaterních testů a následně cirhóza). Podezření na hereditární deficit AAT by mělo vzrůst při hladinách <0,7 g/l.

Zvýšení hladiny AAT jako proteinu akutní fáze přítomno při zánětech rozličné etiologie. Elevace AAT je současně popisována u paceintů se skvamózním karcinomem a adenokarcinomem.

 

Další informace:

Jako pomocnou známku pro screening deficitu AAT lze použít elektroforézu plazmatických bílkovin (významné snížení alfa 1 frakce).

Odkazy:

Lievens M., Bienvenu J., Buitrago JMG, et al.: Evaluation of four new Tina-quant assays for determination of alfa1-acid glcoprotein, alfa1-antitrypsin, haptoglobin and prealbumin. Clin. Lab. 1996, 42, 515-520.