<<< zpět na seznam metod

Non-HDL cholesterol

Název metody: Non-HDL cholesterol
Statim: Ne
Jednotka: mmol/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek) / zelená (žlutý kroužek)
Množství:
Dostupnost: Pracovní dny
Odezva: 24h
Poznámka k odběru:

Po 12-h lačnění, 1-2 dny před odběrem krve nekonzumovat alkohol, nadměrné množství vitaminu C, vynechat větší fyzickou námahu. Během lačnění a ráno před odběrem pít pouze čistou vodu, užívat jen nezbytně nutné léky. Náběr provést nejdříve za 3 týdny po lehčí nemoci (např. tonsilitis) a za 3 měsíce po závažném onemocnění (iktus, IM, úraz, operace, atd.). Náběr opakovat ve stejné laboratoři za 1-8 týdnů, pracovat s průměrnými hodnotami obou stanovení.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     <3,8  mmol/l  

                       

Zdroj RM:

Soška,V.: Poruchy metabolismu lipidů, diagnostika a léčba, Grada 2001, str. 47 - zároveň zdroj výpočtu

Klinický popis:

Výpočet vyjadřuje sumu cholesterolu obsaženého ve všech potenciálně aterogenních lipoproteinových částicích - LDL, IDL, VLDL a zbytcích chylomikronů. Využívá se k posouzení závažnosti aterogenní dyslipidémie a účinnosti její léčby. Výhodný je zvláště v případech, kdy není možno vypočítat LDL cholesterol Friedewaldovou rovnicí ( při hodnotě TG > 4,5 mmol/l). Cílová hodnota non - HDL cholesterolu pro pacienty v primární péči je < 3,8 mmol/l, pro pacienty v sekundární péči < 3,0 mmol/l.

Výpočet: non - HDL cholesterol = celkový cholesterol - HDL cholesterol

 

Související metody a výpočty: HDL cholesterol (S/P), Cholesterol (S/P)