<<< zpět na seznam metod

Cholesterol (S/P)

Název metody: Cholesterol (S/P)
Nadřazené metody: Screening lipidů (S/P)
Statim: Ne
Jednotka: mmol/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek) / zelená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Dostupnost: Pracovní dny
Odezva: Rutina: 24h 
Poznámka k odběru:

Po 12-h lačnění, 1-2 dny před odběrem krve nekonzumovat alkohol, nadměrné množství vitaminu C, vynechat větší fyzickou námahu. Během lačnění a ráno před odběrem pít pouze čistou vodu, užívat jen nezbytně nutné léky. Náběr provést nejdříve za 3 týdny po lehčí nemoci (např. tonsilitis) a za 3 měsíce po závažném onemocnění (iktus, IM, úraz, operace, atd.). Náběr opakovat ve stejné laboratoři za 1-8 týdnů, pracovat s průměrnými hodnotami obou stanovení.

 

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 rok 1,00–5,60 mmol/l  
  1–3 roky 1,00–4,60    
  3–15 let 2,10–4,40    
  >15 let 2,90–5,00    
Zdroj RM:

Soldin,S.J., Brugnara,C., Wong,E.C., Pediatric Reference Intervals, AACC Press, Sixth Edition 2007. ISBN 978-1-59-425-067-5,271 stran, str.57-58

Franeková,J., Friedecký,B., Jabor,A., Palička,V., Stožický,F., Soška,V., Referenční meze, optimální a cílové hodnoty v kontextu klinického hodnocení lipidového profilu, Klinická biochemie a metabolismus, 14(35).2006, No.4., s.207-210, 3 strany

Soška,V., Poledne,R., a kol., Společné doporučení České společnosti klinické biochemie a České společnosti pro aterosklerózu pro sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci, Klinická biochemie a metabolismus, 2010, č.1., str.45-46, 2 strany

Klinický popis:

Zvýšená koncentrace cholesterolu v krvi je jedním z rizikových faktorů aterosklerózy. Cílovou hodnotou při hypolipidemické léčbě je pro běžnou populaci hodnota < 5,0 mmol/l, pro rizikové pacienty (např. diabetiky) hodnota < 4,5 mmol/l. Odhad kardiovaskulárního rizika podle celkového cholesterolu však může být zavádějící, např. u mladých žen s vysokým HDL cholesterolem nebo u pacientů s metabolickým syndromem a nízkým HDL cholesterolem. Přínosnějším se proto jeví posouzení vzájemného vztahu celkového, HDL a LDL cholesterolu, případně dalších aterogenních složek plazmy (výpočet non - HDL cholesterolu). Primárním cílem léčby dyslipidémií není celkový, ale LDL cholesterol. 

Koncentrace celkového cholesterolu > 8,0 mmol/l a LDL cholesterolu > 6,0 mmol/l při normálních triacylglycerolech (zjednodušeno) je suspektní z familiární hypercholesterolémie (FH) a vyžaduje další vyšetření, včetně genetického. Nositelé FH jsou ohroženi časnými komplikacemi aterosklerózy. 

Nález nízké hodnoty celkového cholesterolu nemá velký klinický význam, může provázet hyperfunkci štítné žlázy a některé malnutriční stavy.

Interference: Falešně nižší hodnoty mohou být nalezeny při intoxikaci acetaminofenem a podáním N-acetylcysteinu nebo metamizolu, dopaminu, dobutaminu, dicynonu, kyseliny askorbové ve vysokých dávkách.
Již při terapeutických koncentracích ACC (N-acetylcysteinu) dochází k poklesu cholesterolu přibližně o 50 %.

Související metody a výpočty: HDL cholesterol (S/P), Non-HDL cholesterol, LDL cholesterol (S/P)