<<< zpět na seznam metod

HDL cholesterol (S/P)

Název metody: HDL cholesterol (S/P)
Nadřazené metody: Screening lipidů (S/P)
Statim: Ne
Zkratka: HDL
Jednotka: mmol/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek) / zelená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Dostupnost: Pracovní dny
Odezva: Rutina: 24h 
Poznámka k odběru:

Po 12-h lačnění, 1-2 dny před odběrem krve nekonzumovat alkohol, nadměrné množství vitaminu C, vynechat větší fyzickou námahu. Během lačnění a ráno před odběrem pít pouze čistou vodu, užívat jen nezbytně nutné léky. Náběr provést nejdříve za 3 týdny po lehčí nemoci (např. tonsilitis) a za 3 měsíce po závažném onemocnění (iktus, IM, úraz, operace, atd.). Náběr opakovat ve stejné laboratoři za 1-8 týdnů, pracovat s průměrnými hodnotami obou stanovení.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–3 roky 0,90–1,60 mmol/l  
  3–6 let 1,00–2,10    
  6–11 let 1,20–2,70    
  11–15 let 1,10–2,10    
Ženy >15 let 1,20–2,70    
Muži >15 let 1,00–2,10    
Zdroj RM:

Soldin, Brugara, Wong: Pediatric Reference Intervals, AACC Press, 6th Edition 2007. ISBN 978-1-59425-067-5, 271 stran, str.114-115

Franeková, Friedecký, Jabor, Palička, Stožický, Soška: Referenční meze, optimální a cílové hodnoty v kontextu klinického hodnocení lipidového profilu, Klinická biochemie a metabolismus, 14(3), 2006, No.4, s. 207-210 - 3 strany

Soška, Poledne, a kol.: Společné doporučení ČSKB a ČSAT pro sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci, Klinická biochemie a metabolismus, 2010, č.1, str. 45-46, 2 strany 

Klinický popis:

HDL částice zajišťují tzv. zpětný (reverzní) transport cholesterolu (z periferie do hepatocytu). Působí protektivně a zpomalují rozvoj aterosklerózy - kromě reverzního transportu brání i oxidaci LDL cholesterolu a podporují syntézu vazodilatačního oxidu dusnatého v cévní stěně. Při léčbě poruch lipidového metabolismu je proto žádoucí koncentraci HDL cholesterolu zvyšovat. 

Zvýšená koncentrace HDL cholesterolu je podmíněna geneticky, ovlivnitelná fyzickou aktivitou, alkoholem, estrogeny, redukcí hmotnosti, přísunem vícenenasycených mastných kyselin a terapií fibráty.  Falešně vyšší hodnota HDL cholesterolu může být způsobena ve vyjímečných případech i zvýšenou koncentrací imunoglobulinů. Výsledky vzorků odebraných nalačno jsou nepatrně vyšší než při odběru bez lačnění.

Snížená hodnota HDL cholesterolu je rovněž geneticky podmíněna, dalšími nežádoucími faktory snižujícími koncentraci HDL cholesterolu jsou kouření, fyzická inaktivita, nadváha, strava bohatá na nasycené mastné kyseliny, hypetriglyceridémie, androgeny.

Nízká koncentrace HDL cholesterolu a zvýšená hodnota triacylglycerolů je projevem tzv. aterogenní dyslipidémie s vysokým rizikem kardiovaskulárních komplikací aterosklerózy. Nízká koncentrace HDL cholesterolu u pacientů, u nichž bylo léčbou statiny dosaženo cílové hodnoty LDL cholesterolu, je součástí tzv. reziduálního kardiometabolického rizika. Reziduální riziko je možno snížit režimovými opatřeními - redukcí hmotnosti, restrikcí energetického příjmu, úpravou skladby jídelníčku, pravidelnou aerobní pohybovou aktivitou, nekuřáctvím, kombinovanou hypolipidemickou léčbou.

HDL částice se podobně jsko LDL a VLDL vyskytují v plazmě v podobě subpopulací buněk  o různé velikosti ( malé aterogenní, velké neaterogenní HDL částice). Jejich vztah ke kardiovaskulárnímu riziku je odlišný a zjednodušeně ho vystihuje aterogenní index plazmy (AIP). 

Interference: viz cholesterol celkový

Související metody a výpočty: Non-HDL cholesterol, LDL cholesterol (S/P), Apolipoprotein A-I (S/P), Aterogenní index plazmy