<<< zpět na seznam metod

Glukóza (P)

Název metody: Glukóza (P)
Statim: Ano
Jednotka: mmol/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: K3EDTA/NaF plazma/K3EDTA/NaF plazma 2ml
Vacuette: Šedá
Množství: 4 ml, 2 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 24h
Poznámka k odběru:

Odběr krve po 12h lačnění, fyzickém i duševním klidu, vsedě, bez alkoholu, kofeinu a nikotinu. 3 dny před odběrem strava s obvyklým obsahem glycidů. Odběr do antiglykolytického činidla ( sůl EDTA a NaF, optimálně s přídavkem citrátu).            

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    3,6–5,6 mmol/l  
Zdroj RM:

Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů (2019) Společné doporučení ČSKB a ČDS ČLS JEP.

 

Klinický popis:

Plazma žilní krve ( odebrané do směsi protisrážlivého a antiglykolytického prostředku) je jediným druhem biologického materiálu vhodným pro diagnostiku diabetu mellitu (DM) a vyhledávání osob se zvýšeným rizikem tohoto onemocnění. Další indikací jsou náběry při oGTT (orální glukózový toleranční test).

Viz níže uvedené odkazy a algoritmy.

Vzhledem k intraindividuální variabilitě ( průměrně 5%) je diagnostický závěr třeba provést na podkladě výsledků alespoň dvou nezávislých měření.

Glykémie ≤ 2,5 mmol/l je kritickou hodnotou a ihned po změření v laboratoři je nahlášena ošetřujícímu personálu.  

Související metody a výpočty: Glukóza - ABR (B), Glukóza - samostatně (B) od 1.11.2019 se RUŠÍ, Glykovaný hemoglobin A1c (B), HBsAg (S/P), Orální glukózový toleranční test (oGTT) (P)
Další informace:

 http://www.cskb.cz/res/file/DMdoporDef2019.pdf

Společné doporučení ČSKB a ČDS ČLS JEP. Vydáno v lednu 2016 jako aktualizované doporučení z února 2012 doplněné o teoretické podklady, aktuální korekce provedena 29. 1. 2019.

Glukóza nalačno (FPG) [mmol/l]

Interpretace

< 5,6

Vyloučení diabetu mellitu

5,6 až 6,9

Zvýšená FPG (IFG, zvýšená koncentrace glukózy nalačno)

≥ 7,0

Diabetes mellitus (nutno potvrdit opakovaným měřením)

Gestační DM - viz Doporučení.