<<< zpět na seznam metod

Alaninaminotransferáza (ALT) (S/P)

Název metody: Alaninaminotransferáza (ALT) (S/P)
Statim: Ano
Klíčová slova: Alaninaminotransferasa, L-alanin:2-oxoglutarát aminotransferáza, L-alanin:2-oxoglutarát aminotransferasa, L-alanin:α-ketoglutarát aminotransferáza, alanin:α-ketoglutarátaminotransferasa, alanintransamináza, alanintransaminasa, alanin-pyruvátaminotransferasa, glutamát-pyruváttransamináza, glutamát-pyruváttransaminasa, glutamát-alanin transamináza, glutamát-alanintransaminasa, glutamová kyselina-pyrohroznová kyselina transaminasa, glutamát-pyruvátaminotransferasa, pyruváttransaminasa, ..
Zkratka: ALT
Jednotka: µkat/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek) / zelená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 24h
Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–11 let ≤1,00 µkat/l  
Ženy >11 let ≤0,70    
Muži >11 let ≤1,00    
Zdroj RM:

Soldin, S.J. , Brugnara, C., Wong, E.C., Pediatric Reference Intervals., AACC Press, Sixth Edition, 2007. ISBN 978-1-59425-067-5 , 271 stran.

Nordic Reference Interval Project 2000 (NORIP), Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation 2004: 64, No. 4 , 177 stran (265 - 442).

 

Klinický popis:

Alaninaminotrasferáza (ALT) je enzym, který se nachází především v jaterních buňkách (pouze velmi malé množství ALT se vyskytuje např. v ledvinách, srdci, kosterním svalstvu a dalších tkáních). Naproti tomu příbuzná aspartátaminotransferáza (AST) se vyskytuje kromě hepatocytů v hojné míře i v celé řadě dalších tkání. Zatímco ALT je čistě cytoplazmatický enzym, AST se vyskytuje z větší části v mitochondriích.

Poškození jater je hlavní příčinou zvýšení aktivity ALT v plazmě/séru. Za mírné považujeme zvýšení aktivity ALT do výše trojnásobku horní referenční meze, za výrazné pak zvýšení nad její desetinásobek.

Aktivita ALT by měla být u dospělých osob bez závažného poškození jater vyšší než aktivita AST, pokud vyloučíme svalový původ AST a hemolýzu.

Aktivita ALT je závislá na pohlaví. U dospělých jsou hodnoty fyziologicky vyšší u mužů než u žen.

Příčiny zvýšení aktivity ALT:

  • onemocnění jater infekční etiologie (např. virové hepatitidy, inf. mononukleóza aj.), autoimunní etiologie, toxického původu (po lécích, alkoholu a/nebo hepatotoxických jedech), nádory jater (primární i sekundární);
  • onemocnění žlučových cest (např. cholangitida, biliární kolika aj.);
  • oběhové selhání (aktivita ALT může být zvýšena při šokových stavech různé etiologie v důsledku hypoperfuze jater a při pravostranném srdečním selhání v důsledku městnání krve v žilním systému - v játrech);
  • ostatní příčiny: st. po extrémní fyzické zátěži, myositidy, infarkt myokardu (obvykle velkého rozsahu).

Pozn.: Nejvyšší hodnoty ALT bývají u akutních virových hepatitid, toxického poškození jater při otravách (např. paracetamolem, muchomůrkou zelenou, organickými rozpouštědly) a u oběhového selhání. Mírné zvýšení ALT je obvyklé u chronických hepatopatií, onemocnění žučových cest, nádorů jater a při svalovém původu ALT.

(Mnoho běžně užívaných léků může zvyšovat aktivitu ALT, např. kys. acetylsalicylová, nesteroidní protizánětlivé léky, paracetamol, antibiotika, hypolipidemika, dikumarol, steroidy, antiepileptika, mnohá psychofarmaka, cytostatika a řada dalších).

Příčiny snížení aktivity ALT:

  • podávání metronidazolu.

 Pozn.: Snížení aktivity ALT nemá obvykle diagnostický význam.

 

Související metody a výpočty: Fosfatáza alkalická (ALP) (S/P), Gama-glutamyltransferáza (GGT) (S/P), Cholinesteráza (CHS) (S/P), Aspartátaminotransferáza (AST) (S/P), Bilirubin celkový (S/P)
Odkazy:

http://www.labtestsonline.cz/tests/ALT.html?tab=2

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Biochemick%C3%A1_vy%C5%A1et%C5%99en%C3%AD_jater

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Alaninaminotransfer%C3%A1za