<<< zpět na seznam metod

Gama-glutamyltransferáza (GGT) (S/P)

Název metody: Gama-glutamyltransferáza (GGT) (S/P)
Statim: Ano
Klíčová slova: Gama-glutamyltransferasa, γ-glutamyltransferáza, γ-glutamyltransferasa, g-glutamyltransferáza, g-glutamyltransferasa, (5-L-glutamyl)-peptid:aminokyselina 5-glutamyltransferáza, (5-L-glutamyl)-peptid:aminokyselina 5-glutamyltransferasa, L-glutamyltransferasa, L- γ-glutamyltransferasa, γ-glutamylpeptidyltransferasa, gama-glutamyltranspeptidáza, glutamyltranspeptidasa, α-glutamyltranspeptidasa, γ-glutamyltranspeptidáza, γ-glutamyltranspeptidasa, ..
Zkratka: GGT
Jednotka: µkat/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek) / zelená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 24h
Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–13 týdnů ≤3,00 µkat/l  
  13–26 týdnů ≤2,00    
  26 týdnů–1 rok ≤1,00    
  1–9 let ≤0,40    
Ženy 9–18 let ≤0,40    
Muži 9–18 let ≤0,70    
Ženy 18–40 let ≤0,80    
Muži 18–40 let ≤1,30    
Ženy >40 let ≤1,30    
Muži >40 let ≤1,90    
Zdroj RM:

Soldin, S.J. , Brugnara, C., Wong, E.C., Pediatric Reference Intervals., AACC Press, Sixth Edition, 2007. ISBN 978-1-59425-067-5 , 271 stran, str. 103 - 104.

Nordic Reference Interval Project 2000 (NORIP), Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation 2004: 64, No. 4 , 177 stran (265 - 442).

 

Klinický popis:

Gama-glutamyltransferáza (GGT) je enzym (vázaný na buněčné membrány), který se vyskytuje zejména v orgánech s vysokou sekreční či absorpční schopností (např. játra, ledviny, pankreas, tenké střevo, prostata, placenta aj.).

Hlavními příčinami zvýšení aktivity GGT v plazmě/séru jsou onemocnění jater a/nebo žlučových cest.

Aktivita GGT je závislá na věku a pohlaví. U dospělých jsou hodnoty fyziologicky vyšší u mužů než u žen a s věkem stoupají. U novorozenců je zvýšená aktivita GGT v důsledku uvolnění z placenty. Fyziologicky je aktivita GGT až dvojnásobně vyšší u africké populace.

Příčiny zvýšení aktivity GGT:

  • onemocnění jater, především jejich toxické poškození (alkoholem, léky – GGT mohou zvyšovat např. orální kontraceptiva, antiepileptika, paracetamol aj.), dále steatóza a cirhóza;
  • obstrukce žlučových cest, cholestáza (všechny léky způsobující cholestázu vedou ke zvýšení aktivity GGT a alkalické fosfatázy (ALP), jsou to např. některá antibiotika, amiodaron, kys. acetylsalicylová, verapamil, fenothiaziny, lithium, steroidní hormony aj.);
  • sekundární nádory jater;
  • z mimojaterních onemocnění např. infarkt myokardu, renální insuficience, obstrukční choroba bronchopulmonální, diabetes mellitus, onemocnění pankreatu aj.

Příčiny snížení aktivity GGT:

  • hypotyreóza;
  • geneticky podmíněná nedostatečnost GGT;
  • užívání některých léků (azathioprin, metotrexát, kys. ursodeoxycholová aj.).

Pozn.: Snížení aktivity GGT nemá diagnostický význam.

Narozdíl od ALP se aktivita GGT nezvyšuje v těhotenství a u dětí v růstu, proto se stanovení GGT může využít při diferenciální diagnostice kostního a hepatobiliárního původu zvýšení ALP.

 

Související metody a výpočty: Fosfatáza alkalická (ALP) (S/P), Alaninaminotransferáza (ALT) (S/P), Aspartátaminotransferáza (AST) (S/P), Bilirubin celkový (S/P)
Odkazy:

http://www.labtestsonline.cz/tests/GGT.html?tab=2

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Gama-glutamyltransfer%C3%A1za

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Biochemick%C3%A1_vy%C5%A1et%C5%99en%C3%AD_jater