<<< zpět na seznam metod

Fosfor - odpad

Název metody: Fosfor - odpad
Nadřazené metody: Fosfor anorganický (U)
Statim: Ano
Klíčová slova: Odpad fosforu, odpad anorganických fosfátů, odpad anorganických fosforečnanů, odpad fosforečnanových iontů, odpad P
Zkratka: fU P, dU P
Jednotka: mmol/d
Materiál: Moč - sbíraná
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Množství:
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva:
Poznámka k odběru:

K výpočtu je potřeba uvést objem moče s přesností na 100 ml a čas sběru moče (obvykle 24 h). Moč je nutno acidifikovat (HCl).

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–3 měsíce 3,6–7,0 mmol/d  
  3–6 měsíců 6,5–10,5    
  6 měsíců–1 rok 8,0–16,0    
  1–15 let 10,0–30,0    
  >15 let 25,0–50,0    
Zdroj RM:

Racek J. et al., Klinická biochemie., Galén, Praha, 2006. ISBN 80-7262-324-9, 329 stran, str. 312.

Zdroj výpočtu (odpady obecně): Doležalová V. a kol., Principy biochemických vyšetřovacích metod II. část, Idvpz, Brno, 1995. ISBN 80- 7013-206-X, 231 stran, str. 217.

 

Klinický popis:

Fosfor je důležitý biogenní prvek. V našem organismu je součástí organických i anorganických sloučenin. Anorganický fosfor je především v kostní tkáni jako součást hydroxyapatitu, v menší míře je přítomen v krvi ve formě hydrogenfosforečnanů a dihydrogenfosforečnanů (zkráceně fosfátů).

Vylučování fosfátů se dá vyjádřit jako buď jako jejich odpad za časovou jednotku (fU P = U P x V), poměr P/kreatinin v náhodném vzorku moči, nebo jako frakční exkrece P. Stanovení odpadu fosfátů (do moči) může pomoci při zjišťování příčiny poruch jejich metabolismu (resp. poruch kalciofosfátového metabolismu jako celku).

Vylučování fosfátů závisí na jejich příjmu potravou, na rovnováze mezi výstavbou tkání (anabolismem) a jejich odbouráváním (katabolismem), na funkci ledvin a řadě regulačních mechanismů (např. působení vitaminu D, parathormonu, kalcitoninu, fibroblastového růstového faktoru (FGF) 23 aj.).

Příčiny zvýšení odpadu P močí:

 • nadměrný příjem P potravou;
 • katabolismus;
 • acidóza;
 • podávání diuretik;
 • volumová expanze;
 • hyperparatyreóza;
 • poškození ledvinných tubulů;
 • zvýšená produkce FGF 23 (sideropenická anémie, některé nádory produkující FGF 23, vzácné gen. podmíněné kostní choroby (hypofosfatemické rachitidy) aj.).

Příčiny snížení odpadu P močí:

 • deficit P;
 • anabolismus;
 • hypoparatyreóza, pseudohypoparatyreóza;
 • snížená produkce FGF 23 (zhoubná kalcinóza).
Související metody a výpočty: Fosfor anorganický (S/P), Fosfor anorganický (U), Frakční exkrece fosforu, Frakční exkrece vápníku, Vápník (S/P), Vápník (U), Vápník ionizovaný (B), Vápník/kreatinin, Vápník - odpad
Další informace:

Obvykle se provádí 24hodinový sběr moče. Po skončení sběru je nutno moč acidifikovat přímo ve sběrné nádobě. Do sběrné nádoby přidáme acidifikační činidlo: 5 ml koncentrované HCl (POZOR ŽÍRAVINA - uchovávat mimo dosah dětí!) na normální diurézu; řádně promícháme a rozpustíme soli vysrážené na dně (jinak falešně nízké výsledky). Odlijeme minimálně 5 ml průměrného vzorku. Acidifikovanou moč nelze použít na stanovení sodíku, draslíku, chloridů, osmolality a proteinurie. Na žádance je třeba vyznačit diurézu/24 h k výpočtu odpadů.

Odkazy:

http://www.labtestsonline.cz/tests/Phosphorus.html?tab=2

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Kalciofosf%C3%A1tov%C3%BD_metabolismus