<<< zpět na seznam metod

Feritin (S/P)

Název metody: Feritin (S/P)
Statim: Ano
Jednotka: µg/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek) / zelená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Rutina: 24h 
Poznámka k odběru:

Krev na stanovení feritinu se odebírá nejméně 8 h po podání biotinu. Intraindividuální biologická variabilita je 5 -20 %.

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
Ženy 0–50 let 6,0–81,0 µg/l  
Muži 0–30 let 30,0–233,0    
Muži >30 let 30,0–284,0    
Ženy >50 let 14,0–186,0    

Koncentrace feritinu je závislá na pohlaví a věku. Ženy v premenopauzálním období mají koncentrace nižší než muži. Feritin významně klesá v těhotenství a po porodu. U dětí jsou hladiny feritinu nižší než u dospělých.

Zdroj RM:

Soldin, S.J. , Brugnara, C., Wong, E.C., Pediatric Reference Intervals., AACC Press, Sixth Edition, 2007. ISBN 978-1-59425-067-5 , 271 stran, str. 96 - 97 (Test 4).
Roche - příbalový leták.

 

Klinický popis:

Feritin je bílkovina, která skladuje Fe v netoxické podobě, Fe se z ní snadno mobilizuje. Nachází se zejména v játrech, slezině, kostní dřeni a střevní sliznici. Za fyziologických podmínek je koncentrace sérového feritinu v rovnováze s feritinem ve tkáních a je tedy přímo úměrná celkové zásobě železa v organizmu; koncentrace feritinu < 15 μg/l je známkou počínající deplece Fe v organizmu.

Sníženou koncentraci feritinu nacházíme při nedostatku Fe v organizmu - viz Fe (pokud není současně porucha jater, zánět nebo nádor), v těhotenství, po porodu.

Zvýšenou koncentraci feritinu nacházíme při nadbytku Fe v organizmu (hemochromatóza, hemosideróza) - viz Fe, při reakci organizmu na akutní zátěž (tzv. anémie chronických chorob = ACD; feritin je pozitivní reaktant akutní fáze, zvyšuje se při zánětech, nádorech, v akutních stavech), u některých maligních onemocnění, kdy je produkován nádorovými buňkami (akutní myeloblastická leukémie, M. Hodgkin, mnohočetný myelom; používá se ke sledování účinku nádorové léčby).

Poznámky: U pacientů s chronickým zánětlivým onemocněním, infekcemi, nádorovým onemocněním nebo chronickým selháním ledvin dochází k nepřiměřenému zvýšení koncentrace feritinu vzhledem k zásobnímu železu. Koncentrace feritinu potom neodráží množství zásob železa. Po p.o. léčbě železem u sideropenické anémie by měla koncentrace feritinu během několika dnů stoupnout alespoň na 50 µg/l. Koncentrace feritinu odpovídá zásobám železa 2-4 týdny po parenterální léčbě železem. Při elektroforetickém dělení bílkovin feritin migruje s alfa2-globuliny.

 

Související metody a výpočty: Resorpční křivka železa (S/P), Saturace transferinu, Solubilní transferinový receptor (S/P), STfR/Feritin, Transferin (S/P), Železo (S/P)