Podporovánowww.eeagrants.org
Aktualityprojekt byl úspěšně realizován

Informace pro pacientyNeonatologické oddělení FN Plzeň

Centrum vývojové péče
SPECIALIZOVANÁ NEONATOLOGICKÁ AMBULANCE:

Náplň:

 

PSYCHOLOGIE:

ambulance : pondělí - čtvrtek,  8-12 hodin, po předchozí telefonické domluvě
Náplň:

 

REHABILITACE:

ambulance :  pondělí - pátek:  9-12 a 13-15 hodin dle objednání
Náplň :

 SPECIÁLNÍ PEDAGOG

ambulance: středa 8-15 hodin dle objednání

Náplň:

 

KLINICKÝ LOGOPED

Specializovaná ambulace Neourologické kliniky FN Plzeň: objednání

ORTOPEDIE + PROTETIKA

Dětská ambulance Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Protetické oddělení FN Plzeň

Náplň:

 

OČNÍ:

Oční klinika, Středisko pro ranou péči v Plzni
Náplň :

 

NEUROLOGIE:

ambulance: čtvrtek od 11 hodin dle objednání
Náplň: Sledování  dětí s neurologickou problematikou
 

SOCIÁLNÍ PÉČE:

Oddělení sociální péče FN:
Náplň: